Navigacijski put

Izgradnja sposobnosti

O čemu se radi?

Visoka učilišta mogu sudjelovati u zajedničkim projektima izgradnje sposobnosti koje pokreće i kojima upravlja konzorcij visokih učilišta iz država sudionica u programu Erasmus+ s jedne strane i učilišta iz određenih dijelova svijeta s druge strane, uključujući:

  • zemlje u susjedstvu EU-a
  • Rusiju
  • države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje
  • Latinsku Ameriku
  • Aziju
  • afričke, karipske i pacifičke države.

Projekti izgradnje sposobnosti mogu biti:

  • zajednički projekti: njima se pomaže visokim učilištima iz partnerskih zemalja da razviju, moderniziraju i prošire nove kurikulume, nastavne metode ili materijale, kao i da ojačaju osiguranje kvalitete i upravljanje visokim učilištima.
  • strukturni projekti: za razvoj i reformu visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama; za poboljšanje njihove kvalitete i relevantnosti, promicanje regionalne suradnje i poboljšanje konvergencije.

U partnerskim zemljama koje graniče s EU-om, projekti izgradnje sposobnosti moći će uključivati i komponentu mobilnosti namijenjenu studentima i osoblju iz ustanova uključenih u projekt.

Ustanove iz svih navedenih regija mogu podnijeti prijedlog projekta izgradnje sposobnosti u okviru poziva na dostavu prijedloga za program Erasmus+. U projekte će morati biti uključena najmanje tri sveučilišta iz triju različitih država sudionica u programu i po dva sveučilišta iz uključene partnerske zemlje.

Koja je svrha programa?

Projektima izgradnje sposobnosti mogu se poboljšati vještine, modernizirati sustavi i ustanove visokog obrazovanja i stvoriti bolja partnerstva među obrazovnim sustavima u EU-u i diljem svijeta.

Tko može sudjelovati?

Mogu se prijaviti visoka učilišta u državama sudionicama u programu i prihvatljivim partnerskim zemljama.

Informacije i podaci za kontakt

Obratite se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu za više informacija o projektima izgradnje sposobnosti.

 

How can we help?