Cosán nascleanúna

Forbairt Acmhainní

Cad é an rud é?

Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais páirt a ghlacadh i gcomhthionscadail forbartha acmhainní arna gcur ar bun agus arna mbainistiú ag cuibhreannas institiúidí ardoideachais ó na tíortha atá páirteach sa chlár Erasmus+ ar thaobh amháin agus ó réigiúin áirithe den domhan ar an taobh eile, mar shampla:

  • tíortha comharsanachta an Aontais Eorpaigh,
  • an Rúis,
  • tíortha is iarrthóirí agus tíortha is iarrthóirí ionchasacha,
  • Meiriceá Laidineach,
  • an Áise,
  • tíortha na hAfraice, Mhuir Chairib, an Aigéin Chiúin.

Samplaí de thionscadail forbartha acmhainní:

  • Comhthionscadail: cuidiú le hinstitiúidí ardoideachais i dtíortha comhpháirtíochta curaclaim nua, modhanna nua teagaisc nó ábhair nua teagaisc a fhorbairt, a nuachóiriú agus a scaipeadh, chomh maith le dearbhú cáilíochta agus rialachas institiúidí ardoideachais a fheabhsú.
  • Tionscadail struchtúracha: institiúidí agus córais ardoideachais i dtíortha comhpháirtíochta a fhorbairt agus a athchóiriú; a gcáilíocht agus a dtábhacht a neartú, comhar réigiúnach a chur chun cinn agus cóineasú a mhéadú.

I dtíortha comhpháirtíochta i gcomharsanacht an Aontais, is féidir le tionscadail forbartha acmhainní gné shoghluaisteachta a chuimsiú freisin a bheidh dírithe ar mhic léinn agus ar bhaill foirne sna hinstitiúidí atá páirteach sa tionscadal.

Is féidir le hinstitiúidí ó na réigiúin thuasluaite uile togra a chur isteach i gcomhair tionscadal forbartha acmhainní nuair a dhéantar glao ar thograí de chuid Erasmus+. Caithfidh trí ollscoil ar a laghad ó thrí thír éagsúla atá páirteach sa chlár agus dhá ollscoil ó gach tír chomhpháirtíochta atá rannpháirteach, bheith páirteach in aon tionscadal.

Cad chuige é?

Is féidir le tionscadail forbartha acmhainní scileanna a fheabhsú, córais agus institiúidí ardoideachais a nuachóiriú, agus comhpháirtíochtaí níos fearr a chruthú idir an tAontas Eorpach agus córais oideachais ar fud an domhain.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais i dtíortha den chlár agus i dtíortha comhpháirtíochta incháilithe iarratas a chur isteach.

Eolas agus teagmháil

Déan teagmháil le EACEA le tuilleadh eolais ar thionscadail forbartha acmhainní a fháil.

Tá dhá thionscnamh atá dírithe ar chomhar le tíortha comhpháirtíochta (soghluaisteacht idirnáisiúnta creidiúintí agus forbairt acmhainní san ardoideachas) nach bhfuil cuimsithe go fóill sa ghlao ar thograí ná sa treoirleabhar atá ann faoi láthair do Erasmus+. Is trí ionstraimí comhair sheachtraigh AE, atá le lainseáil níos déanaí i 2014, a mhaoineofar an dá thionscnamh sin.

 

How can we help?