Navigatsioonitee

Suutlikkuse suurendamine

Millega on tegemist?

Kõrgkoolid võivad osaleda suutlikkuse suurendamise projektides, mille algatavad ja mida juhivad kõrgkoolide konsortsiumid, kuhu kuuluvad ühelt poolt Erasmus+ programmiriikide kõrgkoolid ning teiselt poolt teatavate maailma piirkondade kõrgkoolid. Nendeks piirkondadeks on

  • ELi naaberriigid
  • Venemaa
  • ELi kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid
  • Ladina-Ameerika
  • Aasia
  • Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid.

Suutlikkuse suurendamise projektid võivad olla:

  • ühisprojektid, mille eesmärk on aidata partnerriikide kõrgkoolidel luua, ajakohastada ja levitada uusi õppekavasid, õpetamismeetodeid ja -materjale ning edendada kvaliteedi tagamist ja kõrgkoolide juhtimist;
  • struktuuriprojektid, mille eesmärk on arendada ja reformida partnerriikide kõrgkoole ning kõrgharidussüsteeme, parandada nende kvaliteeti ja asjakohasust, edendada piirkondlikku koostööd ja suurendada lähenemist.

ELi naabruses asuvate partnerriikide puhul võivad suutlikkuse suurendamise projektid hõlmata ka projektis osalevate kõrgkoolide üliõpilaste ja töötajate liikuvust.

Kõikide eelpool nimetatud piirkondade kõrgkoolid võivad Erasmus+ konkursikutse raames esitada suutlikkuse suurendamise projekti ettepaneku. Projektis peab osalema vähemalt kolm ülikooli kolmest erinevast programmiriigist ja kaks ülikooli igast osalevast partnerriigist.

Milleks on see vajalik?

Suutlikkuse suurendamise projektid võivad täiustada oskusi ning ajakohastada kõrgharidussüsteeme ja -asutusi ning luua tugevamaid partnerlussuhteid ELi ja kogu maailma haridussüsteemide vahel.

Kes saavad osaleda?

Toetust võivad taotleda programmiriikide ja abikõlblike partnerriikide kõrgkoolid.

Teave ja kontaktandmed

Suutlikkuse suurendamise projektide kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.

Praegune Erasmus+ konkursikutse ja programmi juhend ei hõlma veel kahte partnerriikidega tehtavat koostööd edendavat meedet – ainepunktide omandamisega seotud rahvusvahelist liikuvust ja suutlikkuse suurendamist kõrghariduses. Neid kahte meedet rahastatakse ELi väliskoostöö vahenditest, mis käivitatakse hilisemas etapis 2014. aastal.

 

How can we help?