Sti

Kapacitetsopbygning

Hvad går det ud på?

Højere læreanstalter kan deltage i samarbejdsprojekter om kapacitetsopbygning, som startes og styres af en sammenslutning af højere læreanstalter fra lande, der deltager i Erasmus+, på den ene side og lande fra visse andre regioner i verden på den anden, herunder:

  • EU's nabolande
  • Rusland
  • kandidatlande og potentielle kandidatlande
  • Latinamerika
  • Asien
  • lande i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet.

Kapacitetsopbyggende projekter kan være:

  • Fælles projekter, som skal hjælpe højere læreanstalter fra partnerlande til at udvikle, modernisere og formidle nyt undervisningspensum, nye -metoder eller -materialer og samtidig styrke kvalitetssikringen og styringen af de højere læreanstalter.
  • Strukturelle projekter, som skal udvikle og reformere højere læreanstalter og uddannelsessystemer i partnerlande, forbedre deres kvalitet og relevans, fremme regionalt samarbejde og øge konvergensen.

I partnerlande, der grænser op til EU, vil projekter inden for kapacitetsopbygning også kunne omfatte mobilitet for studerende og ansatte ved de institutioner, der deltager i projektet.

Institutioner fra alle de regioner, der er nævnt ovenfor, kan indgive forslag til projekter inden for kapacitetsopbygning som led i en indkaldelse af forslag under Erasmus+. Projekterne skal omfatte mindst tre universiteter fra tre forskellige programlande og to universiteter fra hvert partnerland.

Hvad går det ud på?

Projekter inden for kapacitetsopbygning kan forbedre færdigheder, modernisere systemer og institutioner for videregående uddannelse og skabe bedre partnerskaber mellem EU og uddannelsessystemer verden over.

Hvem kan deltage?

Højere læreanstalter i lande, der deltager i programmet, og i støtteberettigede partnerlande kan søge.

Info og kontakt

Kontakt EACEA for at få mere at vide om projekter inden for kapacitetsopbygning.

Den nuværende indkaldelse af forslag og programvejledning for Erasmus+ omfatter endnu ikke to initiativer om samarbejde med partnerlande – international meritoverførsel og aktionen for kapacitetsopbygning inden for de videregående uddannelser. Disse to initiativer er finansieret af EU's eksterne samarbejdsinstrumenter, som bliver lanceret senere i 2014.

 

How can we help?