Cesta

Budování kapacit

O co se jedná?

Instituce vysokoškolského vzdělávání se mohou podílet na projektech spolupráce v oblasti budování kapacit, které zřídilo a spravuje konsorcium vysokoškolských institucí ze zemí účastnících se programu Erasmus+ a z určitých dalších zemí, například:

  • sousedních zemí EU,
  • Ruska,
  • kandidátských a potenciálních kandidátských zemí,
  • zemí Latinské Ameriky,
  • Asie,
  • a zemí AKT (africké, karibské a tichomořské státy).

Projekty budování kapacit mohou zahrnovat:

  • Společné projekty: ty institucím vysokoškolského vzdělávání z partnerských zemí pomáhají rozvíjet, modernizovat a šířit nové studijní programy, výukové metody nebo materiály a také zajišťovat kvalitu a správu institucí vysokoškolského vzdělávání.
  • Strukturální projekty: ty mají napomoci rozvoji a reformě institucí vysokoškolského vzdělávání a vzdělávacích systémů v partnerských zemích; zlepšit kvalitu a relevantnost výuky na daných institucích, posilovat regionální spolupráci a zvyšovat sbližování vzdělávacích systémů.

V partnerských zemích sousedících s EU budou projekty na budování kapacit rovněž moci obsahovat složku mobility zaměřenou na studenty a pracovníky z institucí, jež se projektu účastní.

Instituce ze všech uvedených regionů mohou podat návrh projektu budování kapacit v rámci programu Erasmus+ v rámci výzvy k předkládání návrhů. Projektu se musí zúčastnit alespoň tři školy ze tří různých zemí programu a dvě univerzity z partnerské země.

K čemu slouží?

Budováním kapacit se může docílit zlepšení dovedností a modernizace vysokoškolského vzdělávacího systému a institucí a posílení partnerské spolupráce mezi vzdělávacími systémy v zemích EU a jinými regiony světa.

Komu je program určen?

Institucím vysokoškolského vzdělávání v zemích programu a ve způsobilých partnerských zemích.

Informace a kontakt

Pro více informací o projektech pro budování kapacity se obracejte na agenturu EACEA (Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu).

 

How can we help?