Sökväg

Vad kan jag söka genom Erasmus+?

Vad går Erasmus+ ut på?

Erasmus+ är ett nytt EU-program som ska öka människors färdigheter och chanser att få jobb genom utbildning, praktik, ungdomsverksamhet och idrott.

Mellan 2014 och 2020 kommer programmet att ge över 4 miljoner människor möjlighet att studera, praktisera, skaffa arbetslivserfarenhet och volontärarbeta utomlands.

Hur går det till?

Erasmus är ett utbildningsinitiativ som ger studerande chansen att studera utomlands och högskolelärare möjlighet att fortbilda sig och undervisa utomlands.

Det nya programmet Erasmus+ omfattar fem utbildningsområden:

  • Skola – personalutbyten och samarbete mellan institutioner
  • Yrkesutbildning – studier, praktik, lärlingsplatser, personalutbyten och samarbete mellan institutioner och företag
  • Universitet och högskola – utlandsstudier, personalutbyten och samarbete mellan institutioner och företag
  • Vuxenutbildning – personalutbyten och samarbete mellan institutioner och företag
  • Studier om europeisk integration – personal- och forskarutbyten och samarbete mellan institutioner
Var kan jag få reda på mer?

Mer information får du av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, ditt nationella programkontor och programhandledningen pdf (1.6 Mb) Visa översättning av föregående länk  .

 

 

How can we help?