Navigačný riadok

Objavte príležitosti programu Erasmus+

Čo je Erasmus+?

Erasmus+ je nový program EÚ na podporu zručností a zamestnateľnosti prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy, činností pre mládež a športu.

V období rokov 2014 až 2020 program poskytne príležitosti viac než 4 miliónom Európanov absolvovať štúdium, odborné vzdelávanie, stáž a dobrovoľníctvo v zahraničí.

Čo to zahŕňa?

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je iniciatíva Erasmus známa príležitosťami pre študentov na štúdium v zahraničí a zároveň príležitosťami, ktoré ponúka vysokoškolským pedagogickým zamestnancom.

Program Erasmus+ na základe týchto skúseností v súčasnosti zastrešuje päť hlavných oblastí vzdelávania a odbornej prípravy:

Kde sa môžem dozvedieť viac?

O viac informácií môžete požiadať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, národné agentúry pre Erasmus+ alebo si prečítajte sprievodcu programom Erasmus+ pdf (1.6 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  .

 

 

How can we help?