Cosán nascleanúna

Deiseanna le Erasmus+

Céard é Erasmus+?

Is é Erasmus+ an clár nua atá ag an AE chun borradh a chur faoi scileanna agus faoi infhostaitheacht trí oideachas, oiliúint, óige agus spórt.

Ó 2014 go 2020, tabharfaidh sé an deis do os cionn 4 mhilliún duine san Eoraip staidéarobair dheonach a dhéanamh, nó oiliúinttaithí oibre a fháil, ar an gcoigríoch.

Cad atá i gceist leis?

I réimse an oideachais agus na hoiliúna, tá clú agus cáil ar an gclár Erasmus mar gheall ar na deiseanna a thugann sé do mhic léinn staidéar ar an gcoigríoch, agus mar gheall ar na deiseanna a thugann sé do theagascóirí ardoideachais.

Tá an clár Erasmus+ ag cur leis an méid sin sa chaoi go gclúdaíonn sé cúig mhór-réimse oideachais agus oiliúna feasta:

Cá bhfuil tuilleadh eolais le fáil?

Tá tuilleadh eolais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir, ó Ghníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+, nó ón Treoirleabhar pdf (1.6 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  do Chlár Erasmus+.

 

 

How can we help?