Διαδρομή πλοήγησης

Δυνατότητες που παρέχει το Erasmus+

Τι είναι το Erasmus+;

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την τόνωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Το διάστημα 2014-2020, το πρόγραμμα θα προσφέρει σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Τι περιλαμβάνει;

Στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η πρωτοβουλία Erasmus είναι πασίγνωστη για τη δυνατότητα που παρέχει στους φοιτητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό καθώς και για τις ευκαιρίες που προσφέρει στο διδακτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει τώρα πέντε κύριους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:

Πού μπορώ να βρω περισσότερες λεπτομέρειες;

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, τους εθνικούς οργανισμούς του Erasmus+, ή τον οδηγό προγράμματος.

 

 

How can we help?