Навигационна пътека

Възможности с Еrasmus+

Какво представлява Еразъм+?

 Еразъм+ е новата програма на ЕС за подобряване на уменията и пригодността за заетост чрез дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Между 2014 и 2020 г. програмата ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

Какво включва?

В областта на образованието и обучението инициативата Еразъм+ е известна с възможностите за учене в чужбина, които предоставя на студентите, както и с възможностите, които осигурява на преподавателите в областта на висшето образование.

Програма Еразъм+ вече обхваща пет основни области на образованието и обучението:

Къде мога да намеря повече информация?

Повече информация можете да получите от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, националните агенции по Еразъм+ и ръководството за програмата pdf (1.6 Mb) Избор на превод за предходната връзка  .

 

 
unknown label

How can we help?