Kruimelpad

Stages

Hoe lang mag een student in het buitenland stage lopen?

Een buitenlandse stage mag 2 tot 12 maanden duren. Studenten kunnen een beurs krijgen voor studies of stages in het buitenland voor in totaal maximaal 12 maanden per studiecyclus:

Wat zijn de voorwaarden?

Studenten moeten zijn ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs voor een opleiding die met een erkend diploma of andere erkende tertiaire kwalificatie wordt afgesloten (tot en met doctoraat). Erasmus-studenten worden op een eerlijke en transparante manier geselecteerd door de uitzendende instelling.

Waar moet de stage plaatsvinden?

De studenten kunnen stage lopen bij elke openbare of particuliere organisatie die personeel op de arbeidsmarkt aantrekt.

Welke afspraken worden er gemaakt?

Vóór zijn vertrek krijgt de Erasmus+-student:

  • de beursovereenkomst voor de periode van verblijf in het buitenland met zijn eigen instelling voor hoger onderwijs
  • de stageovereenkomst met het stageprogramma, goedgekeurd door de student, de uitzendende en de ontvangende instelling
  • het "Erasmus-studentenhandvest" met de rechten en plichten van studenten tijdens hun buitenlandse stage

Verplichtingen van de uitzendende instelling aan het einde van de buitenlandse stage:

  • Zij moet de stage waarderen met ETCS-studiepunten of een gelijkwaardige academische erkenning, voor zover de stage een integrerend deel van het studieprogramma vormt. Deze waardering moet gebaseerd zijn op de stageovereenkomst die door alle partijen voor het begin van de stage werd goedgekeurd.
  • Als de stage geen deel uitmaakt van het studieprogramma van de student, moet de uitzendende instelling de stageperiode in ieder geval in het diplomasupplement vermelden of, in het geval van een pas afgestudeerde student, een stagecertificaat verstrekken.
Hoe zit het met de beurs en het collegegeld?

Studenten kunnen in aanmerking komen voor een Erasmus+-beurs als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten in verband met hun buitenlandse.

De eventuele eigen beurs of studielening van de student moet tijdens de stage in het buitenland gewoon blijven doorlopen.

Hoe aanvragen?

Studenten die belangstelling hebben voor een Erasmus+-stage, kunnen zich inschrijven bij het bureau buitenland en/of het Erasmus+-bureau van zijn instelling voor hoger onderwijs. Het bureau kan de student informatie geven over stages in het buitenland en over de mogelijkheid en het aanvragen van een Erasmus+-beurs.

Veelgestelde vragen

Studenten die nog vragen hebben over Erasmus+, kunnen het best eerst de rubriek veelgestelde vragenpdf(276 kB) Bekijk deze link in een andere taal  raadplegen voordat zij contact opnemen met hun instelling, hun nationale Erasmus+-agentschap of hun bureau buitenland.

 

How can we help?