Naršymo kelias

Stažuotės

Kaip ilgai studentai gali likti užsienyje?

Studentai gali vykti į užsienį 2–12 mėnesių. Tas pats studentas gali gauti stipendiją studijuoti arba įgyti praktinių įgūdžių užsienyje iš viso ne ilgiau kaip 12 mėnesių per studijų ciklą.

Kokios sąlygos keliamos?

Studentai turi būti registruoti aukštojo mokslo įstaigoje ir studijuoti pagal studijų programą, kurią užbaigus suteikiamas pripažįstamas mokslo laipsnis arba kita pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija (tarp jų ir daktaro laipsnis). Programa „Erasmus“ pasinaudosiančius studentus sąžiningai ir skaidriai atrenka siunčiančioji aukštojo mokslo įstaiga.

Kur vyksta stažuotės?

Priimančiosios organizacijos, kuriose vyksta stažuotės, gali būti viešosios arba privačiosios organizacijos, aktyviai veikiančios darbo rinkoje.

Praktiniai aspektai

Prieš išvykdamas pagal programą „Erasmus+“ studentas gauna šiuos dokumentus:

  • buvimo užsienyje laikotarpį aprėpiantį susitarimą dėl stipendijos, pasirašytą studento ir jį siunčiančios aukštojo mokslo įstaigos;
  • mokymosi susitarimą dėl konkrečios stažuotės programos, patvirtintos studento, siunčiančiosios įstaigos ir įmonės;
  • „Erasmus+“ studento chartiją, kurioje nurodytos studento teisės ir pareigos jo mokymosi ar stažuotės užsienyje laikotarpiu.

Ką reikia padaryti stažuotei užsienyje pasibaigus?

  • Jei stažuotė yra neatsiejama studijų programos dalis, siunčiančioji įstaiga turi pasirūpinti visapusišku akademiniu užsienyje praleisto laikotarpio pripažinimu – pripažinti jį naudodama ECTS kreditus arba lygiavertę sistemą. Pripažinimo pagrindas yra mokymosi susitarimas, kurį visos šalys patvirtina prieš studentui išvykstant.
  • Jei stažuotė nėra numatyta studento studijų programoje, siunčiančioji įstaiga turi bent užfiksuoti jos laikotarpį diplomo priedėlyje arba, jei asmuo neseniai baigė mokslus, išduoti stažuotės pažymą ir taip ją pripažinti.
Ar studentui teikiama finansinė parama? Už ką reikia mokėti pačiam?

Studentui gali būti suteikta ES „Erasmus+“ stipendija, padėsianti padengti su stažuote užsienyje susijusias kelionės ir gyvenimo išlaidas.

Studento stažuotės užsienyje laikotarpiu negali būti nutrauktas jam skirtos nacionalinės stipendijos arba paskolos mokėjimas.

Kaip teikti paraišką?

Dalyvauti programoje pageidaujantis studentas turėtų pateikti paraišką savo tarptautiniame biure ir (arba) siunčiančiosios švietimo įstaigos „Erasmus+“ biure. Šis biuras suteiks informacijos apie galimybes stažuotis užsienyje ir apie sąlygas, keliamas „Erasmus+“ stipendijos prašantiems ir ją gaunantiems studentams.

Dažnai užduodami klausimai

Prieš kreipdamiesi į savo mokymo įstaigą, „Erasmus+“ nacionalinę agentūrą arba nacionalinį biurą, daugiau klausimų dėl dalyvavimo šioje programoje turintys studentai turėtų paieškoti atsakymų dažnai užduodamų klausimųpdf(276 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  skyriuje.

 

How can we help?