Navigacijski put

Stručna praksa

Koliko dugo studenti mogu provesti u inozemstvu?

Studenti mogu provesti 2 do 12 mjeseci u inozemstvu. Jedan student može primiti stipendije za studiranje ili stručnu praksu u inozemstvu u ukupnom trajanju od najviše 12 mjeseci po ciklusu studija.

Koji su uvjeti za to?

Studenti moraju biti upisani u studijski program u ustanovi visokog obrazovanja nakon kojeg se stječe međunarodno priznata diploma ili druga priznata kvalifikacija tercijarne razine (do razine doktorata, uključujući doktorat). Ustanova visokog obrazovanja koju student pohađa na pravedan i transparentan način odabire studente za program Erasmus.

Gdje se stručna praksa odrađuje?

Organizacije primateljice mogu biti javne ili privatne organizacije koje su aktivne na tržištu rada.

Kako je proces organiziran?

Prije odlaska studentu se u okviru programa Erasmus+ dodjeljuje sljedeće:

  • ugovor o dodjeli stipendije koji obuhvaća razdoblje mobilnosti, a potpisuju ga i student i ustanova pošiljateljica;
  • Ugovor o studiju” kojim se utvrđuje specifičan program stručne prakse, a odobravaju ga student, ustanova pošiljateljica i poduzeće primatelj;
  • Studentsku povelju Erasmus+” u kojoj su navedena studentova prava i obveze tijekom boravka u inozemstvu radi osposobljavanja/stjecanja radnog iskustva.

Na kraju razdoblja provedenog u inozemstvu moraju se ispuniti sljedeći uvjeti:

  • Ako je stručna praksa integralni dio nastavnog plana, ustanova pošiljateljica mora na akademskoj razini u potpunosti priznati razdoblje provedeno u inozemstvu u okviru ECTS bodova ili ekvivalentnog sustava. Priznavanje se vrši na temelju Ugovora o studiju koji sve strane odobravaju prije početka mobilnosti.
  • Ako stručna praksa nije dio studentova nastavnog plana, ustanova pošiljateljica priznaje tu praksu barem zabilježbom u Dodatku diplomi, a ako je student nedavno diplomirao dobiva potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.
Je li osigurana financijska potpora, odnosno naplaćuju li se troškovi?

Studentima se može dodijeliti stipendija EU-a u okviru programa Erasmus+ radi pokrivanja troškova putovanja i boravka tijekom obavljanja stručne prakse u inozemstvu.

Tijekom obavljanja stručne prakse u inozemstvu student bi i dalje trebao dobivati tekuću nacionalnu stipendiju ili kredit.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani studenti trebali bi se prijaviti u Uredu za međunarodnu suradnju i/ili Uredu za Erasmus+ u ustanovi pošiljateljici. U uredu će dobiti informacije o mogućnostima odrađivanja stručne prakse u inozemstvu te načinima prijave za stipendiju EU-a u okviru programa Erasmus+.

Najčešća pitanja

Studenti koji imaju daljnjih pitanja o sudjelovanju u programu Erasmus+ trebali bi pogledati odjeljak s najčešćim pitanjimapdf(276 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  prije no što kontaktiraju svoju ustanovu, nacionalnu agenciju za Erasmus+ ili svoj nacionalni ured.

 

How can we help?