Kruimelpad

Studeren in het buitenland

Hoe lang mag een student in het buitenland studeren?

Studenten kunnen voor 3 tot 12 maanden naar het buitenland gaan (eventuele aanvullende stage inbegrepen). Ze kunnen een beurs krijgen voor studies of stages in het buitenland voor in totaal maximaal 12 maanden per studiecyclus:

  • in de eerste cyclus (bachelor of gelijkwaardig) met inbegrip van de korte cyclus (EQF-niveaus 5 en 6)
  • in de tweede cyclus (master of gelijkwaardig – EQF-niveau 7)
  • in de derde cyclus als promovendus (doctoraat of EQF-niveau 8)

Voor pas afgestudeerden geldt dat de de duur van de stage meetelt voor de cyclus waarin zij zich voor de stage hebben ingeschreven.

Wat zijn de voorwaarden?

Studenten moeten zijn ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs voor een opleiding die met een erkend diploma of andere erkende tertiaire kwalificatie wordt afgesloten (tot en met doctoraat).

De uitwisseling vindt plaats op basis van een "interinstitutionele overeenkomst" tussen de uitzendende en de ontvangende instelling, die beide het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs moeten onderschrijven (voor zover zij zich in een programmaland bevinden).

Welke afspraken worden er gemaakt?

Vóór zijn vertrek krijgt de Erasmus+-student:

  • een beursovereenkomst voor de periode van verblijf in het buitenland met zijn eigen instelling voor hoger onderwijs
  • een studieovereenkomst met het studieprogramma, goedgekeurd door de student, de uitzendende en de ontvangende instelling
  • het "Erasmus-studentenhandvest" met de rechten en plichten van studenten tijdens hun studieperiode in het buitenland

Aan het einde van de studieperiode in het buitenland:

  • moet de ontvangende instelling de student en de uitzendende instelling een verklaring geven waarin staat dat het afgesproken programma is afgerond en welke resultaten de student heeft behaald
  • moet de uitzendende instelling de met succes afgeronde activiteiten uit de studieovereenkomst waarderen met ETCS-punten of een gelijkwaardige academische erkenning. In het diplomasupplement moet melding worden gemaakt van de studieperiode in het buitenland.
Hoe zit het met de beurs en het collegegeld?

Studenten kunnen in aanmerking komen voor een Erasmus+-beurs als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten voor hun studieperiode in het buitenland.

Erasmus+-studenten hoeven, of ze nu een Erasmus+-beurs krijgen of niet, geen college-, inschrijvings- en examengeld te betalen en ook geen vergoeding voor het gebruik van de laboratorium- en bibliotheekfaciliteiten van de gastinstelling.

De eventuele eigen beurs of studielening van de student moet tijdens de studieperiode in het buitenland gewoon blijven doorlopen.

Hoe aanvragen?

Studenten die belangstelling hebben voor Erasmus+, kunnen zich inschrijven bij het bureau buitenland en/of het Erasmus+-bureau van zijn instelling voor hoger onderwijs. Het bureau kan de student informatie geven over studeren in het buitenland en over de aanvraagprocedure voor een Erasmus+-beurs.

Veelgestelde vragen

Studenten die nog vragen hebben over Erasmus+, kunnen het best eerst de rubriek veelgestelde vragenpdf(276 kB) Bekijk deze link in een andere taal  raadplegen voordat zij contact opnemen met hun instelling, hun nationale Erasmus+-agentschap of hun bureau buitenland.

Videobijdrage

Videogetuigenis van Brechje Schwachöfer, de Nederlandse ambassadeur in Cyprus, over hoe haar Erasmus-uitwisseling haar heeft geholpen in haar diplomatieke carrière.

 

How can we help?