Naršymo kelias

Studentų judumas

Kuriam laikui studentai gali išvykti į užsienį?

Studentai gali išvykti į užsienį 3–12 mėnesių (jei planuojama studijas papildyti stažuote, ji įskaičiuojama į šį laikotarpį). Tam pačiam studentui gali būti skirtos studijų arba stažuotės užsienyje stipendijos laikotarpiams, kurių bendra trukmė kiekvienoje studijų pakopoje neturi viršyti 12 mėnesių:

  • pirmojoje studijų pakopoje (bakalauro ar lygiaverčių studijų), įskaitant trumpąsias studijas (EKS 5 ir 6 lygmenys);
  • antrojoje studijų pakopoje (magistrantūros ar lygiaverčių studijų, EKS 7 lygmuo);
  • trečiojoje studijų pakopoje (doktorantūros studijų, EKS 8 lygmuo).

Neseniai mokslus baigusių jaunuolių stažuotės trukmė įskaičiuojama į bendrą pakopos, dėl kurios jie teikia stažuotės paraišką, judumo laikotarpį, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių.

Kokios sąlygos keliamos?

Studentai turi būti registruoti aukštojo mokslo įstaigoje ir studijuoti pagal studijų programą, kurią užbaigus suteikiamas pripažįstamas mokslo laipsnis arba kita pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija (tarp jų ir daktaro laipsnis).

Kad studentai galėtų vykti studijuoti į užsienį, siunčiančioji ir priimančioji įstaigos turi būti sudariusios išankstinį tarpinstitucinį susitarimą. Tiek siunčiančioji, tiek priimančioji įstaiga (jei tai programos šalių įstaigos) turi turėti„Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją.

Praktiniai aspektai

Prieš išvykdamas pagal programą „Erasmus+“ studentas gauna:

  • buvimo užsienyje laikotarpį aprėpiantį susitarimą dėl stipendijos, pasirašytą studento ir jį siunčiančios aukštojo mokslo įstaigos;
  • mokymosi susitarimą, kuriame nurodyta privaloma studijų programa, patvirtinta studento, jį siunčiančios ir priimančios įstaigų;
  • „Erasmus+“ studento chartiją, kurioje nurodytos studento teisės ir pareigos studijų užsienyje laikotarpiu.

Ką reikia padaryti studijoms užsienyje pasibaigus?

  • Priimančioji įstaiga turi pateikti studentui ir jį atsiuntusiai įstaigai akademinę pažymą, kurioje patvirtinama, kad sutarta programa išeita, ir nurodomi rezultatai.
  • Siunčiančioji įstaiga turi pasirūpinti visapusišku akademiniu užsienyje patenkinamai įvykdytos veiklos, numatytos studijų sutartyje, pripažinimu – pripažinti ją naudodama ECTS kreditus arba lygiavertę sistemą. Judumo laikotarpis taip pat turėtų būti nurodytas diplomo priedėlyje.
Ar studentui teikiama finansinė parama? Už ką reikia mokėti pačiam?

Studentui gali būti suteikta programos „Erasmus+“ stipendija, padėsianti padengti su studijomis susijusias kelionės ir gyvenimo užsienyje išlaidas.

Programos „Erasmus+“ studentai (nesvarbu, ar jie gauna „Erasmus+“ stipendiją, ar ne) priimančiojoje įstaigoje atleidžiami nuo mokesčių už mokslą ar egzaminus, registracijos, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių.

Studijų užsienyje laikotarpiu studentams negali būti nutrauktas nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas.

Kalbinė parama

Programos „Erasmus+“ studentams teikiama internetinė kalbinė parama. Internetinė kalbinė parama teikiama vokiečių, anglų, ispanų, prancūzų, italų ir olandų kalbomis. Tai pagrindinės kalbos, kurias tenka vartoti apie 90 % visų pagal programą „Erasmus+“ į kitas šalis nuvykusių asmenų. Šia parama besinaudojantys studentai turi galimybę įvertinti ir pagilinti pagrindinės kalbos, kuria studijuos užsienyje, žinias arba (jei studentas tą kalbą jau pakankamai gerai moka) šalies, į kurią vyksta, žinias (su sąlyga, kad internetinė kalbinė parama gali būti teikiama ta kalba).

Daugiau informacijos apie internetinę kalbinę paramą pagal programą „Erasmus+“ pateikiama adresu http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm.

Tais atvejais, kai internetinė kalbinė parama neteikiama pagrindine kalba, kuria dalyvis studijuos užsienyje, kalbinę paramą teikia siunčiančioji arba priimančioji organizacija naudodamasi organizacinės paramos dotacija.

Kaip teikti paraišką?

Dalyvauti programoje pageidaujantys studentai turėtų pateikti paraišką savo tarptautiniame biure ir (arba) siunčiančiosios švietimo įstaigos „Erasmus+“ biure. Šis biuras suteiks informacijos apie galimybes studijuoti užsienyje ir apie sąlygas, keliamas „Erasmus+“ stipendijos prašantiems ir ją gaunantiems studentams.

Dažnai užduodami klausimai

Prieš kreipdamiesi į savo mokymo įstaigą, „Erasmus+“ nacionalinę agentūrą arba nacionalinį biurą, daugiau klausimų dėl dalyvavimo šioje programoje turintys studentai turėtų paieškoti atsakymų dažnai užduodamų klausimųpdf(276 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  skyriuje.

Vaizdo siužetas

Nyderlandų ambasadorė Kipre Brechje Schwachofer vaizdo siužete pasakoja, kaip dalyvavimas „Erasmus“ mainų programoje jai padėjo siekti diplomatinės karjeros.

 

How can we help?