Navigációs útvonal

Hallgatói mobilitás

Mennyi időt tölthetnek a hallgatók külföldön?

A hallgatók 3–12 hónapot tölthetnek külföldön (beleértve a kiegészítő szakmai gyakorlatot is, ha sor kerül ilyenre). Egy hallgató tanulmányi ciklusonként összesen legfeljebb 12 hónapra kaphat ösztöndíjat külföldi tanulmányokra vagy szakmai gyakorlatra. A tanulmányi ciklusok a következő képzési típusoknak felelnek meg:

  • az első tanulmányi ciklust az alapképzés vagy egy azzal egyenértékű képzési program alkotja, beleértve a rövid, kétéves képzést is (az európai képesítési keretrendszer 5. és 6. szintje);
  • a második tanulmányi ciklus alatt a mesterképzés vagy egy azzal egyenértékű képzési program értendő (az európai képesítési keretrendszer 7. szintje);
  • a harmadik tanulmányi ciklus a doktori képzést jelenti (az európai képesítési keretrendszer 8. szintje).

A frissdiplomások szakmai gyakorlata azon a cikluson belül számít bele a legfeljebb 12 hónapos időkeretbe, melynek során a szakmai gyakorlatra jelentkeznek.

Mik a feltételek?

A hallgatói mobilitással kapcsolatos lehetőségekre azok a felsőoktatási intézményekbe beiratkozott hallgatók pályázhatnak, akik elismert diploma vagy más elismert felsőfokú végzettség (a doktori végzettséget is beleértve) megszerzéséhez vezető tanulmányokat folytatnak.

A hallgatói csereprogram előzetes intézményközi megállapodások alapján zajlik, melyeket a küldő és a fogadó intézmények kötnek meg. Ha a küldő és a fogadó intézmény is programországban működik, az intézményközi megállapodás megkötésének feltétele, hogy mindkét intézmény rendelkezzenErasmus Felsőoktatási Chartával.

Mi történik a pályázat sikeres elbírálása után?

Az elutazás előtt az Erasmus+ programban részt vevő hallgatók a következő dokumentumokat kapják kézhez:

  • a mobilitási időszakra vonatkozó támogatási megállapodást, amelyet a hallgató és az őt küldő felsőoktatási intézmény ír alá;
  • a hallgató, a küldő és a fogadó intézmény által elfogadott, a diák által követendő tanulmányi tervet rögzítő „tanulmányi megállapodást”;
  • a hallgatónak a külföldi tanulmányi időszakra vonatkozó jogait és kötelezettségeit meghatározó „Erasmus+ Hallgatói Chartát”.

A külföldi tanulmányi időszak végén:

  • A fogadó intézménynek igazolást kell kiállítania a hallgató és a küldő intézmény számára az elfogadott tanulmányi program teljesítéséről és eredményéről.
  • A küldő intézmény köteles teljes mértékben a tanulmányok részeként elismerni a tanulmányi megállapodásban rögzített és a mobilitási időszak idején a hallgató által kielégítő módon teljesített tevékenységeket az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer keretében. A mobilitási időszakot az oklevélmellékletben is fel kell tüntetni.
Milyen pénzügyi támogatásra, illetve befizetendő díjakra lehet számítani?

A hallgatók az Erasmus+ program keretében uniós ösztöndíjat kaphatnak a külföldi tanulmányi időszakkal kapcsolatos utazási és ellátási költségeik részleges vagy teljes fedezésére.

Az Erasmus+ programban részt vevő hallgatók – függetlenül attól, hogy részesülnek-e Erasmus+ ösztöndíjban vagy sem – mentességet élveznek a fogadó intézmény tandíjának, beiratkozási és vizsgadíjának, valamint az intézmény által működtetett létesítmények (laboratórium, könyvtár) igénybevételéért esetlegesen felszámított díjak fizetése alól.

A mobilitási programban részt vevő hallgatók részére juttatott nemzeti ösztöndíjat vagy diákhitelt kinntartózkodásuk idején is folyamatosan folyósítani kell a számukra.

Részesülnek-e nyelvi támogatásban a hallgatók, és ha igen, milyen formában?

Az Erasmus+ keretében a hallgatók számára online nyelvi támogatás áll rendelkezésre, mégpedig német, angol, spanyol, francia, olasz és holland nyelven, az Erasmus+ program résztvevői ugyanis a külföldi tartózkodás során legfőképpen (90%-ban) ezeket a nyelveket használják. Az online nyelvi támogatás módot ad a hallgatóknak arra, hogy felmérjék és fejlesszék tudásukat a mobilitási program fő nyelvéből, illetve ha ezt a nyelvet már megfelelő szinten ismerik, a fogadó ország nyelvéből (amennyiben azon a nyelven is biztosított az online nyelvi támogatás).

Az Erasmus+ online nyelvi támogatásról bővebb tájékoztatás a http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm weboldalon olvasható.

Ha a mobilitási program fő nyelvére még nem terjed ki az online nyelvi támogatás, a küldő vagy a fogadó szervezet a szervezeti támogatási keretből nyújt nyelvi segítséget a mobilitási programban részt vevő személynek.

Hogyan kell pályázni?

A külföldi tanulmányi lehetőségek iránt érdeklődő hallgatóknak a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi és/vagy Erasmus+ irodájánál kell jelentkezniük. Az iroda tájékoztatást nyújt a külföldi tanulmányi lehetőségekről, valamint az Erasmus+ ösztöndíjra való jelentkezés folyamatáról és feltételeiről.

Gyakran feltett kérdések

Mielőtt az intézményükhöz vagy az Erasmus+ nemzeti irodához fordulnak, az érdeklődő diákoknak érdemes elolvasniuk az Erasmus+ programban való részvétellel kapcsolatban gyakran feltett kérdéseket.pdf(276 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

Tapasztalatok

Ebben a kisfilmben Brechje Schwachofer, Hollandia ciprusi nagykövete meséli el, hogy az Erasmus csereprogram hogyan segítette diplomáciai karrierjét.

 

How can we help?