Navigacijski put

Studijska mobilnost

Koliko dugo studenti mogu provesti u inozemstvu?

Studenti mogu provesti 3 do 12 mjeseci u inozemstvu (uključujući dopunsko razdoblje obavljanja stručne prakse, ako je planirano). Jedan student može primiti stipendije za studiranje ili osposobljavanje u inozemstvu u ukupnom trajanju od najviše 12 mjeseci po ciklusu studija:

  • tijekom prvog ciklusa studija (prvostupnik ili ekvivalentni stupanj) uključujući kratki ciklus (razine 5 i 6 Europskog kvalifikacijskog okvira)
  • tijekom drugog ciklusa studija (magistar ili ekvivalentni stupanj – razina 7 Europskog kvalifikacijskog okvira)
  • tijekom trećeg ciklusa kao doktorski kandidat (doktorska razina ili razina 8 Europskog kvalifikacijskog okvira)

Trajanje stručne prakse nedavnim se diplomiranim studentima uračunava u maksimalnih 12 mjeseci ciklusa tijekom kojeg se prijavljuju za stručnu praksu.

Koji su uvjeti za to?

Studenti moraju biti upisani u studijski program u ustanovi visokog obrazovanja nakon kojeg se stječe međunarodno priznata diploma ili druga priznata kvalifikacija tercijarne razine (do razine doktorata, uključujući doktorat).

Mobilnost se provodi u okviru prethodnih „međuinstitucijskih sporazuma” između ustanove pošiljateljice i primateljice, pri čemu obje moraju biti nositeljice Povelje Erasmus za visoko obrazovanje (ako se nalaze u državi sudionici u programu).

Kako je proces organiziran?

Prije odlaska studentu se u okviru programa Erasmus+ dodjeljuje sljedeće:

  • ugovor o dodjeli stipendije koji obuhvaća razdoblje mobilnosti, a potpisuju ga i student i ustanova pošiljateljica;
  • Ugovor o studiju” kojim se utvrđuje specifičan program studija, a odobravaju ga student,ustanova koja ga šalje i tvrtka koja ga prihvaća;
  • Studentsku povelju Erasmus+” u kojoj su navedena studentova prava i obveze tijekom studiranja u inozemstvu.

Na kraju razdoblja provedenog u inozemstvu moraju se ispuniti sljedeći uvjeti:

  • Ustanova primateljica studentu i ustanovi pošiljateljici mora dati prijepis ocjena kojim se potvrđuje da je student završio ugovoreni program te njegovi rezultati;
  • ustanova pošiljateljica mora na akademskoj razini u potpunosti priznati uspješno dovršene aktivnosti tijekom razdoblja mobilnosti, kao što je usuglašeno u ugovoru o studiju, u okviru ECTS bodova ili ekvivalentnog sustava. Razdoblje mobilnosti trebalo bi zabilježiti i u Dodatku diplomi.
Je li osigurana financijska potpora, odnosno naplaćuju li se troškovi?

Studentima se može dodijeliti stipendija EU-a u okviru programa Erasmus+ radi pokrivanja troškova putovanja i boravka tijekom razdoblja studiranja u inozemstvu.

Studenti programa Erasmus+ – bez obzira na to primaju li stipendiju EU-a za taj program ili ne – izuzeti su od plaćanja naknada za školarinu, registraciju, ispite i pristup laboratorijima i knjižnicama u ustanovi domaćinu.

Tijekom razdoblja studiranja u inozemstvu student bi i dalje trebao dobivati tekuću nacionalnu stipendiju ili kredit.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani studenti trebali bi se prijaviti u Uredu za međunarodnu suradnju i/ili Uredu za Erasmus+ u ustanovi pošiljateljici. U uredu će dobiti informacije o mogućnostima studiranja u inozemstvu te načinima prijave za stipendiju EU-a u okviru programa Erasmus+.

Najčešća pitanja

Studenti koji imaju daljnjih pitanja o sudjelovanju u programu Erasmus+ trebali bi pogledati odjeljak s najčešćim pitanjimapdf(276 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  prije no što kontaktiraju svoju ustanovu, nacionalnu agenciju za Erasmus+ ili svoj nacionalni ured.

Videopriča

Videopriča  Brechje Schwachofer, ambasadorice Nizozemske na Cipru, o tome kako joj je razmjena u okviru programa Erasmus olakšala karijeru u nizozemskoj diplomatskoj službi.

 

How can we help?