Sti

Studiemobilitet

Hvor længe kan studerende være i udlandet?

Studerende kan rejse til udlandet i 3 til 12 måneder (inklusive et supplerende praktikophold, hvis det er planlagt). De kan modtage tilskud til studierne eller praktikken i op til i alt 12 måneder pr. studieforløb:

  • under første studietrin (bachelor eller tilsvarende), herunder korte uddannelser (EQF-niveau 5 og 6)
  • under andet studietrin (kandidat eller tilsvarende – EQF-niveau 7) og
  • under tredje studietrin som ph.d.-studerende (ph.d. eller EQF-niveau 8).

Varigheden af dimittenders praktikopholdtæller med i de højst 12 måneder for det trin, hvorunder de ansøger om praktikopholdet.

På hvilke betingelser?

De studerende skal være registreret på en videregående uddannelsesinstitution og tilmeldt studier, der giver en anerkendt uddannelse eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau (op til og med ph.d.-niveau).

Mobiliteten gennemføres inden for rammerne af tidligere "interinstitutionelle aftaler" mellem hjem- og værtsinstitutionen, som begge skal være i besiddelse af et Erasmuscharter for videregående uddannelse (hvis de ligger i et programland).

Hvad bliver arrangeret?

Inden afrejse får den studerende:

  • En tilskudsaftale, som dækker mobilitetsperioden, og som er underskrevet af den studerende og han eller hendes hjeminstitutionen
  • En "læringsaftale" om det studieprogram, som skal følges, som aftalt med den studerende, hjeminstitutionen og værtsinstitutionen
  • "Erasmus-chartret for studerende", som fastsætter den studerendes rettigheder og forpligtelser med hensyn til studieperioden i udlandet.

Ved afslutningen af udlandsopholdet:

  • Værtinstitutionen skal give den studerende og hjeminstitutionen en eksamensudskrift, som bekræfter resultaterne og, at det aftalte program er fuldført
  • Hjeminstitutionen skal give fuld akademisk anerkendelse for aktiviteter, der er gennemført på tilfredsstillende måde under mobilitetsopholdet i overensstemmelse med uddannelsesaftalen i form af ECTS-points eller et lignende system. Mobilitetsperioden skal også angives i tillægget til eksamensbeviset.
Gives der finansiel støtte eller skal der betales afgifter?

Studerende kan få et tilskud gennem Erasmus+ til at hjælpe med at dække rejse- og opholdsudgifterne i forbindelse med studieopholdet i udlandet.

Uanset om de studerende under Erasmus+ modtager tilskud eller ej, er de fritaget fra at skulle betale gebyrer for undervisning, registrering, eksaminering og adgang til laboratorie- og biblioteksfaciliteterne på værtsinstitutionen.

Eventuelle nationale stipendier eller lån til studerende, som rejser ud, skal opretholdes under udlandsopholdet.

Hvordan søger man?

Interesserede studerende kan søge gennem det internationale kontor og/eller kontoret for Erasmus+ i hjeminstitutionen. Kontoret oplyser vedkommende om mulighederne for at studere i udlandet og om, hvordan man søger og får tilskud med Erasmus+.

Ofte stillede spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål om Erasmus+, kan du læse de ofte stillede spørgsmålpdf(276 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  , inden du kontakter din institution, det nationale kontor for Erasmus+ eller dit nationale kontor.

Video

Videoberetning af Brechje Schwachofer, Hollands ambassadør i Cypern, om hvordan hendes erasmusophold hjalp hende med at skabe en karriere i den hollandske udenrigstjeneste.

 

How can we help?