Navigacijska pot

Mobilnost zaposlenih

Za kaj gre

Program Erasmus+ ponuja visokošolskim učiteljem in vabljenim zaposlenim v gospodarstvu možnost poučevanja na tuji ustanovi. Pedagoškemu in nepedagoškemu osebju na visokošolskih ustanovah ponuja tudi možnost usposabljanja.

Priprave in potek

Poučevanje

Pri mobilnosti za poučevanje med visokošolskima ustanovama v državah Programa morata biti obe ustanovi nosilki listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) in podpisnici sporazuma med ustanovama.

Še pred odhodom učitelja v tujino mora partnerska visokošolska ustanova oz. podjetje potrditi program dejavnosti, ki jih bo opravil gostujoči učitelj (sporazum o mobilnosti).

Dejavnosti gostujočega učitelja morajo biti v vsakem primeru del izobraževalnega programa gostiteljske ustanove.

Mobilnost zaposlenih iz gospodarstva poteka na podlagi vabila, ki ga visokošolska ustanova naslovi na zaposlenega v podjetju. Postopek za dodelitev nepovratnih sredstev vedno vodi visokošolska ustanova.

Usposabljanje

Udeležence usposabljanja v tujini izbere ustanova pošiljateljica.

Še pred odhodom zaposlenega v tujino morata matična ustanova in gostiteljska ustanova/podjetja potrditi program dejavnosti, ki jih bo opravil gostujoči zaposleni (sporazum o mobilnosti).

Kdo lahko sodeluje

Poučevanje

Ustanova, ki pošilja učitelja na partnersko ustanovo ali povabi zaposlenega iz gospodarstva, odda vlogo za nepovratna sredstva za mobilnost Erasmus+ pri nacionalni agenciji. Učitelji zaprosijo za nepovratna sredstva pri svoji matični ustanovi, zaposleni v gospodarstvu pa pri ustanovi, ki pošlje vabilo.

Usposabljanje

Ustanova, ki pošilja zaposlene na usposabljanje, zaprosi za nepovratna sredstva Erasmus+ pri svoji nacionalni agenciji, zaposleni pa pri matični ustanovi.

Videoposnetek

Pripoved Marjo Palovaara, vodje diplomskega programa za zdravstvene vede na univerzi JAMK na Finskem, o možnostih, ki jih program Erasmus+ ponuja univerzitetnim učiteljem.

 

How can we help?