Kruimelpad

Les geven of een opleiding volgen (universiteitsmedewerkers)

Waar gaat het om?

Erasmus+ biedt het onderwijzend personeel van instellingen voor hoger onderwijs en gastdocenten uit het bedrijfsleven de mogelijkheid om les te geven in het buitenland. Er zijn ook mogelijkheden voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel van instellingen voor hoger onderwijs om een opleiding te volgen.

Welke afspraken moeten er worden gemaakt?

Lesgeven

Als het gaat om een docent die gaat lesgeven in het buitenland, moeten de uitzendende en de ontvangende instelling het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs hebben onderschreven en een interinstitutionele overeenkomst hebben ondertekend.

Beide instellingen moeten ook afspraken maken over het programma van activiteiten van de gastdocent (de mobiliteitsovereenkomst) vóór hij bij de gastinstelling aan de slag gaat.

De activiteiten van de gastdocent moeten in het curriculum van de gastinstelling worden opgenomen.

Een gastdocent uit het bedrijfsleven moet door een gastinstelling worden uitgenodigd. In dit geval beheert de gastinstelling de beurs.

Opleiding

De personeelsleden worden geselecteerd door de uitzendende instelling.

Beide instellingen moeten afspraken maken over het programma van activiteiten van de gastdocent (mobiliteitsovereenkomst) vóór hij bij de gastinstelling aan de slag gaat.

Wie kan deelnemen?

Lesgeven

De instelling die een medewerker uitzendt of een gastdocent uit het bedrijfsleven uitnodigt, vraagt een Erasmus+-mobiliteitsbeurs aan bij het nationaal agentschap. De medewerker zelf dient zijn aanvraag in bij de uitzendende instelling, een gastdocent uit het bedrijfsleven bij de uitnodigende instelling.

Opleiding

De medewerker moet zijn aanvraag indienen bij de uitzendende instelling, die voor hem of haar een Erasmus+-beurs aanvraagt bij het nationaal agentschap.

Videobijdrage

Videogetuigenis van Marjo Palovaara, hoofd van de studierichting verpleegkunde van de JAMK-universiteit in Finland, over de mogelijkheden die Erasmus+ universiteitsmedewerkers biedt om in het buitenland een opleiding te volgen of les te geven.

 

How can we help?