Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Mobilità tal-Persunal għat-Tagħlim u t-Taħriġ

X'inhu?

Erasmus+ jipprovdi opportunitajiet ta’ tagħlim għall-persunal tal-għalliema ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u ta’ persunal mistieden minn intrapriżi. L-opportunitajiet ta’ taħriġ huma disponibbli wkoll għal għalliema u persunal li mhux għalliem impjegati f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja.

X’arranġamenti għandhom isiru?

Tagħlim

F'każ ta' perjodi ta' tagħlim bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fil-Pajjiżi tal-Programm, iż-żewġ istituzzjonijiet jridu jkunu titulari tal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) u jridu jkunu ffirmaw ftehim interistituzzjonali.

L-istituzzjoni/intrapriża tal-edukazzjoni għolja msieħba għandha tkun qablet dwar il-programm ta’ attivitajiet li għandu jitwettaq mill-għalliema viżitanti (Ftehim ta’ Mobilità) qabel ma jibdew il-perjodu tal-mobilità.

Fil-każijiet kollha, l-attivitajiet ta’ persunal li jwettaq perjodu ta’ tagħlim għandhom jiġu integrati fil-kurrikulu tal-istituzzjoni li tirċievi.

Fil-każ ta’ mobilità tal-persunal minn intrapriża għal istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja, il-mobilità hija organizzata permezz ta' stedina mill-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja lill-membru tal-persunal tal-intrapriża. L-għotja hija dejjem immaniġġjata mill-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja.

Taħriġ

Il-membri tal-persunal huma magħżula mill-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja li tibgħat.

L-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja li tibgħat u l-istituzzjoni/intrapriża li tirċievi għandhom ikunu qablu dwar il-programm ta’ attivitajiet li għandu jitwettaq mill-membru tal-persunal viżitanti (Ftehim ta’ Mobilità) qabel ma jibda l-perjodu tal-mobilità.

Min jista' jieħu sehem?

Tagħlim

L-istituzzjoni li tibgħat persunal ta' għalliema jew li tistieden persunal minn intrapriżi biex jgħallem tapplika għall-għotjiet ta' mobbiltà ta' Erasmus+ għand l-aġenzija nazzjonali tagħha filwaqt li l-persunal japplika għand l-istituzzjoni tiegħu li tibgħat, jew l-istituzzjoni li qed tistieden fil-każ tal-persunal tal-intrapriżi.

Taħriġ

L-istituzzjoni li tibgħat il-persunal tapplika għall-għotjiet tal-mobbiltà ta' Erasmus+ għand l-aġenzija nazzjonali tagħha filwaqt li l-persunal japplika għand l-istituzzjoni tiegħu li tibgħat.

Kontribuzzjoni b'vidjow

Vidjow ta' Marjo Palovaara, Kap tal-Programm tal-Lawrja għall-Infermiera tal-Università JAMK, il-Finlandja, dwar l-opportunitajiet li joffri l-Programm Erasmus+ lill-persunal akkademiku biex iħarreġ u jgħallem barra minn pajjiżu.

 

How can we help?