Naršymo kelias

Darbuotojų vykimas į užsienį mokyti ir mokytis

Bendroji informacija

Pagal programą Erasmus+ aukštojo mokslo įstaigų dėstytojams ir įmonių darbuotojams suteikiama galimybė vykti į užsienį dėstyti. Be to, tiek dėstytojams, tiek nedėstantiems aukštojo mokslo įstaigų darbuotojams suteikiama galimybių vykti mokytis patiems.

Praktiniai aspektai

Dėstymas aukštojo mokslo įstaigoje

Jei vienos iš programos šalių aukštojo mokslo įstaigos darbuotojas vyksta dėstyti į kitoje programos šalyje esančią aukštojo mokslo įstaigą, abiems šioms įstaigoms turi būti suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija ir jos turi būti pasirašiusios tarpinstitucinį susitarimą.

Aukštojo mokslo įstaiga ir (arba) įmonė partnerė turi iki judumo laikotarpio pradžios suderinti veiklos, kurią vykdys atvykstantis dėstytojas, programą (sudaryti judumo susitarimą).

Visais atvejais darbuotojų, kurie atvyksta dėstyti, veikla turėtų būti įtraukta į priimančiosios įstaigos mokymo programą.

Jei dėstyti į aukštojo mokslo įstaigą vyksta įmonės darbuotojas, remiamasi įmonės darbuotojui atsiųstu aukštojo mokslo įstaigos kvietimu. Stipendijų reikalus visuomet tvarko aukštojo mokslo įstaiga.

Mokymasis

Darbuotojus atrenka siunčiančioji aukštojo mokslo įstaiga.

Siunčiančioji įstaiga ir priimančioji įstaiga arba įmonė turi iki judumo laikotarpio pradžios suderinti veiklos, kurią vykdys atvykstantis darbuotojas, programą (sudaryti judumo susitarimą).

Kas gali dalyvauti?

Dėstymas aukštojo mokslo įstaigoje

Dėstytojus siunčiančios arba įmonių darbuotojus dėstyti kviečiančios mokymo įstaigos teikia „Erasmus+“ judumo stipendijų paraiškas savo nacionalinėms agentūroms. Dėstytojai teikia paraiškas savo siunčiančiosioms įstaigoms, o įmonių darbuotojai – savo priimančiosioms įstaigoms.

Mokymasis

Darbuotojus siunčiančios mokymo įstaigos teikia „Erasmus+“ judumo stipendijų paraiškas savo nacionalinėms agentūroms, o darbuotojai – siunčiančiosioms įstaigoms.

Vaizdo siužetas

Suomijos JAMK universiteto slaugos studijų programos vadovė Marjo Palovaara vaizdo siužete kalba apie dėstytojų galimybes dėstyti ir patiems tobulėti užsienyje pagal programą „Erasmus+“.

 

How can we help?