Navigacijski put

Mobilnost osoblja za podučavanje i osposobljavanje

O čemu se radi?

Programom Erasmus+ nastavnom osoblju visokih učilišta i osoblju iz poduzeća omogućuje se podučavanje. Prilike za osposobljavanje dostupne su i nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta.

Što treba unaprijed dogovoriti?

Podučavanje

U slučaju zadaće podučavanja između visokih učilišta u državama sudionicama, oba učilišta moraju biti nositelji Povelje Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE) i imati potpisan međuinstitucionalni sporazum.

Partnersko visoko učilište/poduzeće mora dogovoriti program aktivnosti koji će pohađati gostujući nastavnik (Ugovor o mobilnosti) prije početka razdoblja mobilnosti.

Aktivnosti osoblja koje preuzme zadaću podučavanja u svim bi slučajevima trebale biti uključene u nastavni plan institucije primateljice.

U slučaju mobilnosti osoblja iz poduzeća na visoko učilište, mobilnost se dogovara pozivnicom koju visoko učilište upućuje članu osoblja poduzeća. Bespovratnim sredstvima uvijek upravlja visoko učilište.

Osposobljavanje

Članove osoblja odabire visoko učilište koje je primatelj.

Ustanova pošiljateljica i ustanova/poduzeće primatelj moraju dogovoriti program aktivnosti koji će pohađati gostujući član osoblja (Ugovor o mobilnosti) prije početka razdoblja mobilnosti.

Tko može sudjelovati?

Podučavanje

Institucija koja šalje nastavno osoblje ili poziva osoblje iz poduzeća da podučava za nepovratna se sredstva Erasmus+ programa za mobilnost prijavljuje svojoj nacionalnoj agenciji, dok se osoblje prijavljuje svojoj instituciji pošiljateljici, odnosno instituciji koja poziva u slučaju osoblja iz poduzeća.

Osposobljavanje

Institucija koja šalje osoblje za nepovratna se sredstva Erasmus+ programa za mobilnost prijavljuje svojoj nacionalnoj agenciji, dok se osoblje prijavljuje svojoj instituciji pošiljateljici.

Videozapis

Videozapis kojim se prenosi iskustvo Marje Palovaara, voditeljice studijskog programa za medicinsku njegu na Sveučilištu JAMK u Finskoj, a koji govori o mogućnostima za osposobljavanje i podučavanje u inozemstvu koje se programom Erasmus+ pružaju akademskom osoblju.

 

How can we help?