Cosán nascleanúna

Soghluaisteacht foirne le haghaidh Teagaisc agus Oiliúna

Cad é an rud é?

Cuireann Erasmus+ deiseanna múinteoireachta ar fáil d'fhoireann teagaisc institiúidí ardoideachais, agus do bhaill foirne gnólachtaí ar bhonn cuiridh. Lena chois sin, tá deiseanna oiliúna le fáil ag foireann teagaisc agus ag baill foirne eile institiúidí ardoideachais.

Cé na socruithe nach mór a dhéanamh?

Múinteoireacht

I gcás sonrúcháin mhúinteoireachta idir institiúidí ardoideachais i dtíortha cláir, ní mór Cairt Ardoideachais Erasmus a bheith ag an dá institiúid agus comhaontú idirinstitiúideach a bheith sínithe acu.

Clár na ngníomhaíochtaí a mbeidh múinteoirí ar cuairt ina mbun, ní mór é a bheith comhaontaithe leis an institiúid ardoideachais chomhpháirtíochta nó leis an bhfiontar comhpháirtíochta (Comhaontú Soghluaisteachta) roimh thús an tsochrúcháin.

Ba cheart cuid de churaclam na hinstitiúide a bhfuil ball foirne ag dul chuici a dhéanamh de ghníomhaíochtaí baill foirne atá i mbun socrúchán múinteoireachta.

Sa chás go bhfuil ball foirne i ngnólacht le dul ón ngnólacht go hinstitiúid ardoideachais, is le cuireadh ón institiúid ardoideachais chuig an mball foirne sin a dhéantar an socrúchán. Is í an institiúid ardoideachas a bhainistíonn an deontas i gcónaí.

Oiliúint

Is í an institiúid ardoideachais óna bhfuil siad ag teacht a roghnaíonn na baill foirne.

Ní mór clár na ngníomhaíochtaí a mbeidh ball foirne ar cuairt ina mbun a bheith comhaonaithe idir an institiúid sin agus an institiúid nó an fiontar a bhfuil ball foirne ag dul chuici/chuige (Comhaontú Soghluaisteachta), roimh thús na tréimhse oiliúna.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Múinteoireacht

Is chuig an ngníomhaireacht náisiúnta ina tír féin a chuireann an institiúid atá ag cur foireann teagaisc amach, nó atá ag iarraidh ar bhall foirne gnólachta teacht ag teagasc, iarratas ar dheontas soghluaisteachta faoi Erasmus+. Is chuig an institiúid óna bhfuil siad ag teacht, nó chuig an institiúid a bhfuil siad ag dul chuici i gcás baill foirne gnólachtaí, a chuireann baill foirne iarratas.

Oiliúint

Is chuig an ngníomhaireacht náisiúnta ina tír féin a chuireann an institiúid atá ag cur ball foirne amach iarratas ar dheontas soghluaisteachta faoi Erasmus+ Is chuig an institiúid óna dtagann siad, nó chuig an institiúid óstach i gcás baill foirne gnólachtaí, a chuireann baill foirne iarratas.

Físeán

Físteistiméireacht ó Marjo Palovaara, Ceann Chlár Céime Altranais Ollscoil JAMK na Fionlainne maidir leis na deiseanna a chuireann clár Erasmus+ ar fáil do bhaill foirne acadúla oiliúint a fháil agus múineadh ar an gcoigríoch.

 

How can we help?