Cesta

Mobilita pracovníků za účelem výuky a odborné přípravy

O co se jedná?

Program Erasmus+ nabízí příležitosti akademickým pracovníkům vysokoškolských institucí a přizvaným zaměstnancům podniků podílet se na výuce či odborné přípravě v jiné vzdělávací instituci. Možnosti odborné přípravy jsou rovněž k dispozici pro akademické i ostatní pracovníky vysokých škol.

Jaké jsou předpoklady?

Výuka na jiné vysoké škole

V případě mobility vyučujících mezi vysokými školami zemí programu musí být obě instituce držiteli listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzděláván (ECHE) a musí mít spolu uzavřenu interinstitucionální dohodu.

Partnerská vysokoškolská instituce, popř. partnerský podnik se musejí dohodnout na programu činností, které bude hostující vyučující během pobytu v zahraničí vykonávat. Tato tzv. dohoda o mobilitě musí být finalizována před zahájením mobility.

Ve všech případech by výuková činnost zaměstnanců vysílající vysoké školy měla být zahrnuta do učebního plánu přijímající instituce.

V případě působení zaměstnanců podniku na vysoké škole by mělo dojít k jeho oficiálnímu pozvání ze strany dané instituce vysokoškolského vzdělávání. Je-li na tuto činnost udělen grant, je za jeho správu vždy odpovědná instituce vysokoškolského vzdělávání.

Odborná příprava, školení

Pracovníci, kteří se účastní odborné přípravy, vybírá vysílající vysokoškolská instituce.

Vysílající i přijímající instituce, popř. podnik musejí schválit program činností, které budou součástí programu hostujícího pracovníka ještě před samotným zahájením mobility (tzv. dohoda o mobilitě).

Kdo může požádat o grant?

Výuka na jiné vysoké škole

O grant mohou zažádat instituce, které vysílají své vyučující nebo které zvou zaměstnance podniku za účelem výuky, a to u příslušné národní agentury. Akademičtí nebo jiní pracovníci vzdělávací instituce, kteří mají o účast v programu zájem, se mohou obrátit na svou vysílající instituci, pracovníci podniků na instituci, která je chce přizvat k účasti na výuce.

Odborná příprava, školení

O grant mohou zažádat instituce, které vysílají své zaměstnance, a to u příslušné národní agentury. Zaměstnanci se mohou obrátit na svou vysílající instituci.

Videozáznam

Rozhovor s vedoucí studijního programu pro zdravotníky a ošetřovatele Univerzity JAMK ve Finsku Marjou Palovaara o výukových a studijních příležitostech, které nabízí program Erasmus+ akademickým pracovníkům v zahraničí.

 

How can we help?