Cale de navigare

Cadrul de calitate

Cadrul de calitate Erasmus+ constă dintr-o serie de documente care definesc drepturile și obligațiile persoanelor și organizațiilor care participă la programul Erasmus+.

 
Carta Universitară Erasmus

Carta Universitară Erasmus pdf(1.05 Mb) Traducerile linkului anterior  oferă cadrul general care garantează calitatea activităților de cooperare europeană și internațională pe care o instituție de învățământ superior le poate desfășura în cadrul programului Erasmus+. Atribuirea unei Carte Universitare Erasmus este o condiție prealabilă pentru toate instituțiile de învățământ superior din țările participante la program, care doresc să participe la acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul programului Erasmus+.

Vă rugăm să consultați orientările adnotatepdf(953 kB) Traducerile linkului anterior  pentru Carta Universitară Erasmus pentru a vedea care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o instituție de învățământ superior pentru a respecta principiile Cartei.

Pentru instituțiile de învățământ superior din alte țări, această cartă nu este necesară, iar cadrul de calitate va fi stabilit prin acorduri interinstituționale încheiate între instituțiile de învățământ superior. Carta se acordă pentru întreaga durată a programului Erasmus+.

Anual se organizează o cerere de propuneri pentru atribuirea Cartei Universitare Erasmus+. Pentru mai multe informații despre ultima cerere consultați site-ul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Lista instituțiilor de învățământ superior deținătoare ale Carte Universitare Erasmus poate fi consultată pe site-ul EACEA.

Acordurile interinstituționale

Acordurile interinstituționale pot fi semnate între două sau mai multe instituții de învățământ superior, oferind posibilități de mobilitate între grupări de instituții.

  • Pentru asigurarea mobilității între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program, toate instituțiile vizate trebuie să fie deținătoare ale Cartei Universitare Erasmus.
  • Pentru asigurarea mobilității între instituții de învățământ superior din țările participante la program și țările partenere, instituția de învățământ superior din țara participantă la program trebuie să fie deținătoare a Cartei Universitare Erasmus, iar instituția din țara parteneră trebuie să se declare de acord cu principiile enunțate de aceasta printr-un acord interinstituțional.

Prin semnarea unui acord interinstituțional, instituțiile respective convin să coopereze pentru schimbul de studenți și/sau de personal în cadrul Erasmus+.

Ele se angajează să respecte cerințele de calitate din Carta Universitară Erasmus în toate aspectele legate de organizarea și gestionarea mobilității și convin asupra unei serii de aspecte cantitative și calitative pentru a garanta un nivel ridicat de calitate și de performanță.

Se recomandă ca instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere să semneze prezentul acord odată ce au fost selectate pentru a beneficia de o finanțare pentru mobilitatea internațională și, în orice caz, înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Informații și date de contact

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Erasmus+. Puteți contacta, de asemenea, secretariatul colegiului sau universității dumneavoastră pentru informații suplimentare. Pentru orice alte întrebări, contactați agenția națională.

Acordul interinstituțional între țările participante la program pentru perioada 2014-2020:

Acordul interinstituțional între țările participante la program și țările partenere pentru perioada 2014-2020 (versiunile actualizate publicate în august 2015):

Contractul de studiu

Un „contract de studiu” conține programul de studiu și/sau de stagiu. Este aprobat și semnat de instituția de origine, de student și de instituția gazdă.

Contractul de studiu pune accent pe nivelul pregătirii mobilității educaționale. Include toate componentele pedagogice și numărul creditelor care vor fi recunoscute în cazul mobilității, precum și competențele lingvistice de care trebuie să dispună studentul.

Toate cele trei părți semnatare se angajează să respecte toate dispozițiile convenite și să recunoască studiile sau stagiul efectuat în străinătate.

Contractul de mobilitate

Un „contract de mobilitate” conține programul de predare/formare care va fi urmat și este aprobat și semnat de membrul personalului, instituția de origine și instituția/întreprinderea gazdă.

Contractul de mobilitate definește componentele perioadei de predare sau formare în străinătate și subliniază responsabilitatea reciprocă în ceea ce privește calitatea mobilității atât a instituției/întreprinderii de origine, cât și cea a instituției/întreprinderii gazdă.

Carta studentului Erasmus

Fiecare student Erasmus+ primește o cartă a studentului din partea universității sau a instituției de învățământ superior de origine. Această cartă conține drepturile și obligațiile studenților care participă la programul Erasmus+. De asemenea, îi informează pe aceștia cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au pe durata studiilor și/sau a stagiului în străinătate.

În mod special, carta studentului Erasmus prezintă principalele drepturi ale studenților Erasmus+, cum ar fi gratuitatea studiilor și recunoașterea deplină a acestora sau a stagiului în străinătate. Carta prevede, de asemenea, principalele obligații ale studenților Erasmus+ față de instituția/întreprinderea de origine și cea gazdă.

Puteți consulta mai jos Carta studentului Erasmus+

(vom publica în curând și traducerile pentru țările marcate cu gri).

Austriapdf(511 kB) Traducerile linkului anterior  Belgiapdf(515 kB) Traducerile linkului anterior  Bulgariapdf(501 kB) Traducerile linkului anterior  Ciprupdf(1.99 Mb) Traducerile linkului anterior 
Republica Cehăpdf(495 kB) Traducerile linkului anterior  Germaniapdf(514 kB) Traducerile linkului anterior  Danemarcapdf(489 kB) Traducerile linkului anterior  Estonia pdf(492 kB) Traducerile linkului anterior 
Spaniapdf(483 kB) Traducerile linkului anterior  Finlandapdf(489 kB) Traducerile linkului anterior  Franțapdf(490 kB) Traducerile linkului anterior  Greciapdf(594 kB) Traducerile linkului anterior 
Croația Ungariapdf(551 kB) Traducerile linkului anterior  Irlandapdf(860 kB) Traducerile linkului anterior  Islandapdf(498 kB) Traducerile linkului anterior 
Italiapdf(898 kB) Traducerile linkului anterior  Liechtensteinpdf(514 kB) Traducerile linkului anterior  Lituaniapdf(536 kB) Traducerile linkului anterior  Luxemburgpdf(514 kB) Traducerile linkului anterior 
Letonia Fost Republică Iugoslavă a Macedonieipdf(497 kB) Traducerile linkului anterior  Maltapdf(497 kB) Traducerile linkului anterior  Țările de Jospdf(490 kB) Traducerile linkului anterior 

Norvegiapdf(509 kB) Traducerile linkului anterior 

Norvegiana nouăpdf(498 kB) Traducerile linkului anterior 

Poloniapdf(542 kB) Traducerile linkului anterior  Portugalia pdf(551 kB) Traducerile linkului anterior  România
Suediapdf(488 kB) Traducerile linkului anterior  Sloveniapdf(496 kB) Traducerile linkului anterior  Slovaciapdf(492 kB) Traducerile linkului anterior  Turciapdf(573 kB) Traducerile linkului anterior 
Regatul Unitpdf(860 kB) Traducerile linkului anterior     

Informații și date de contact

Pentru mai multe informații, accesați site-ul Erasmus+. Puteți contacta, de asemenea, secretariatul colegiului sau universității dumneavoastră pentru detalii despre schimburile specifice între instituții. Pentru orice alte întrebări, contactați agenția națională.

 

How can we help?