Cale de navigare

Cadrul de calitate

Cadrul de calitate Erasmus+ constă dintr-o serie de documente care definesc drepturile și obligațiile persoanelor și organizațiilor care participă la programul Erasmus+.

 
Carta Universitară Erasmus

Carta Universitară Erasmus pdf(609 kB) Traducerile linkului anterior  oferă cadrul general care garantează calitatea activităților de cooperare europeană și internațională pe care o instituție de învățământ superior le poate desfășura în cadrul programului Erasmus+. Atribuirea unei Carte Universitare Erasmus este o condiție prealabilă necesară pentru toate instituțiile de învățământ superior din țările participante la program, care doresc să aplice și să participe la acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul programului Erasmus+.

Pentru instituțiile de învățământ superior din alte țări, această cartă nu este necesară, iar cadrul de calitate va fi stabilit prin acorduri interinstituționale încheiate între instituțiile de învățământ superior. Carta se acordă pentru întreaga durată a programului Erasmus+.

Anual se organizează o cerere de propuneri pentru atribuirea Cartei Universitare Erasmus+.

Lista instituțiilor de învățământ superior deținătoare ale Carte Universitare Erasmus poate fi consultată pe site-ul EACEA.

Acordurile interinstituționale

Acordurile interinstituționale pot fi semnate între două sau mai multe instituții de învățământ superior, oferind posibilități de mobilitate între grupări de instituții.

  • Pentru asigurarea mobilității între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program, toate instituțiile vizate trebuie să fie deținătoare ale Cartei Universitare Erasmus.
  • Pentru asigurarea mobilității între instituții de învățământ superior din țările participante la program și țările partenere, instituția de învățământ superior din țara participantă la program trebuie să fie deținătoare a Cartei Universitare Erasmus, iar instituția din țara parteneră trebuie să se declare de acord cu principiile enunțate de aceasta printr-un acord interinstituțional.

Prin semnarea unui acord interinstituțional, instituțiile respective convin să coopereze pentru schimbul de studenți și/sau de personal în cadrul Erasmus+.

Ele se angajează să respecte cerințele de calitate din Carta Universitară Erasmus în toate aspectele legate de organizarea și gestionarea mobilității și convin asupra unei serii de aspecte cantitative și calitative pentru a garanta un nivel ridicat de calitate și de performanță.

Se recomandă ca instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere să semneze prezentul acord odată ce au fost selectate pentru a beneficia de o finanțare pentru mobilitatea internațională și, în orice caz, înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Informații și date de contact

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Erasmus+. Puteți contacta, de asemenea, secretariatul colegiului sau universității dumneavoastră pentru informații suplimentare. Pentru orice alte întrebări, contactați agenția națională.

Acordul interinstituțional între țările participante la program pentru perioada 2014-2020:

Acordul interinstituțional între țările participante la program și țările partenere pentru perioada 2014-2020:

Contractul de studiu

Un „contract de studiu” conține programul de studiu și/sau de stagiu. Este aprobat și semnat de instituția de origine, de student și de instituția gazdă.

Contractul de studiu pune accent pe nivelul pregătirii mobilității educaționale. Include toate componentele pedagogice și numărul creditelor care vor fi recunoscute în cazul mobilității, precum și competențele lingvistice de care trebuie să dispună studentul.

Toate cele trei părți semnatare se angajează să respecte toate dispozițiile convenite și să recunoască studiile sau stagiul efectuat în străinătate.

Carta studentului Erasmus

Fiecare student Erasmus+ primește o cartă a studentului din partea universității sau a instituției de învățământ superior de origine. Această cartă conține drepturile și obligațiile studenților care participă la programul Erasmus+. De asemenea, îi informează pe aceștia cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au pe durata studiilor și/sau a stagiului în străinătate.

În mod special, carta studentului Erasmus prezintă principalele drepturi ale studenților Erasmus+, cum ar fi gratuitatea studiilor și recunoașterea deplină a acestora sau a stagiului în străinătate. Carta prevede, de asemenea, principalele obligații ale studenților Erasmus+ față de instituția/întreprinderea de origine și cea gazdă.

Puteți consulta un proiect de cartă a studentului Erasmus. În curând vom publica versiunea finalizată a acesteia, în mai multe limbi. Proiectul de cartă este disponibil în următoarele formate:

Consultați și „Drepturile tale ca student internațional” (ghidul drepturilor studenților mobili în Uniunea Europeană, publicat în cadrul inițiativei „Tineretul în mișcare”)

Informații și date de contact

Pentru mai multe informații, accesați site-ul Erasmus+. Puteți contacta, de asemenea, secretariatul colegiului sau universității dumneavoastră pentru detalii despre schimburile specifice între instituții. Pentru orice alte întrebări, contactați agenția națională.

 

How can we help?