Kruimelpad

Kwaliteitskader

Het Erasmus+-kwaliteitskader is een reeks documenten waarin de rechten en plichten worden beschreven van personen en organisaties die deelnemen aan het Erasmus+-programma.

 
Erasmus-handvest voor hoger onderwijs

Het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE)pdf(1.05 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  is een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+-programma. Alle in een deelnemend land gevestigde instellingen die willen meedoen aan het Erasmus+-programma voor uitwisseling van studenten en/of samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken, moeten dit handvest onderschrijven.

Raadpleeg de geannoteerde ECHE-richtsnoerenpdf(953 kB) Bekijk deze link in een andere taal  om na te gaan aan welke eisen een instelling moet voldoen.

Voor instellingen in andere landen is het onderschrijven van het handvest niet vereist. Het kwaliteitskader wordt dan geregeld door middel van "interinstitutionele" overeenkomsten (zie verder). Het handvest geldt voor de volledige duur van Erasmus+.

Ieder jaar wordt een oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd voor instellingen die het handvest willen onderschrijven. Meer informatie over de laatste oproep vindt u op de EACEA-website.

Daar vindt u ook een lijst van instellingen die het handvest hebben onderschreven.

Interinstitutionele overeenkomsten

Interinstitutionele overeenkomsten kunnen worden gesloten tussen twee of meer instellingen voor hoger onderwijs.

  • Als het gaat om instellingen uit landen die aan het programma deelnemen, moeten deze het Erasmus-handvest onderschrijven.
  • Instellingen uit andere landen moeten via een interinstitutionele overeenkomst instemmen met de beginselen die zijn vastgelegd in het handvest.

Door de ondertekening van een interinstitutionele overeenkomst spreken de betrokken instellingen af samen te werken bij de uitwisseling van studenten en/of personeelsleden in het kader van Erasmus+.

Zij beloven alle organisatorische kwaliteitseisen van het Erasmus-handvest na te leven en het eens te worden over een reeks kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven om de kwaliteit en impact van de uitwisselingen te waarborgen.

Aanbevolen wordt dat de instellingen deze overeenkomst sluiten zodra zij worden geselecteerd, en in ieder geval voordat de uitwisselingen plaatsvinden.

Informatie en contact

Meer informatie vindt u op de Erasmus+-website. U kunt ook contact opnemen met het inschrijvingskantoor van uw universiteit of hogeschool. Voor extra inlichtingen kunt u contact opnemen met het nationale agentschap in uw land.

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden:

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden en partnerlanden (versies van augustus 2015):

Leerovereenkomst.

Een "leerovereenkomst" met het te volgen opleidingsprogramma wordt gesloten door de student, de uitzendende en de ontvangende instelling/onderneming.

De leerovereenkomst legt de nadruk op de gedegen voorbereiding van de uitwisseling. Zo worden alle later te erkennen educatieve onderdelen en leerresultaten opgesomd, evenals de vereiste talenkennis.

De drie partijen die de overeenkomst sluiten, verbinden zich ertoe de afspraken na te komen, en zo te waarborgen dat de studie of stage in het buitenland erkend wordt.

Mobiliteitsovereenkomst:

Een "mobiliteitsovereenkomst" met het te volgen onderwijsprogramma wordt gesloten door de docent, de uitzendende en de ontvangende instelling/onderneming.

De mobiliteitsovereenkomst bepaalt de inhoud van het onderwijs of de opleiding in het buitenland en benadrukt de wederzijdse verantwoordelijkheid, zowel van de uitzendende als van de ontvangende instelling/onderneming voor de kwaliteit van de studie of stage.

Erasmus+-studentenhandvest

Erasmus+-cursisten ontvangen na hun selectie een Erasmus-studentenhandvest van hun universiteit of hogeschool. Hierin staan hun rechten en plichten als Erasmus+-student beschreven. Zo weten zij waarop zij recht hebben en wat er van hen wordt verwacht tijdens hun studie en/of stage in het buitenland.

Zij hebben met name recht op gratis onderwijs en de volledige erkenning van hun studie of stage. Het handvest vermeldt ook beknopt wat hun belangrijkste verplichtingen zijn ten aanzien van de uitzendende en de ontvangende instelling/onderneming.

Hieronder staan de verschillende taalversies van het studentenhandvest van Erasmus+:

(vertalingen voor de uitgegrijsde landen volgen binnenkort)

Oostenrijkpdf(511 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Belgiëpdf(515 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Bulgarijepdf(501 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Cypruspdf(1.99 Mb) Bekijk deze link in een andere taal 
Tsjechiëpdf(495 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Duitslandpdf(514 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Denemarkenpdf(489 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Estland pdf(492 kB) Bekijk deze link in een andere taal 
Spanjepdf(483 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Finlandpdf(489 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Frankrijkpdf(490 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Griekenlandpdf(594 kB) Bekijk deze link in een andere taal 
Kroatië Hongarijepdf(551 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Ierlandpdf(860 kB) Bekijk deze link in een andere taal  IJslandpdf(498 kB) Bekijk deze link in een andere taal 
Italiëpdf(898 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Liechtensteinpdf(514 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Litouwenpdf(536 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Luxemburgpdf(514 kB) Bekijk deze link in een andere taal 
Letland Macedonië (FYROM)pdf(497 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Maltapdf(497 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Nederlandpdf(490 kB) Bekijk deze link in een andere taal 

Noorwegenpdf(509 kB) Bekijk deze link in een andere taal 

Nynorskpdf(498 kB) Bekijk deze link in een andere taal 

Polenpdf(542 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Portugal pdf(551 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Roemenië
Zwedenpdf(488 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Sloveniëpdf(496 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Slowakijepdf(492 kB) Bekijk deze link in een andere taal  Turkijepdf(573 kB) Bekijk deze link in een andere taal 
Verenigd Koninkrijkpdf(860 kB) Bekijk deze link in een andere taal     

Informatie en contact

Meer informatie vindt u op de Erasmus+-website. U kunt ook contact opnemen met het inschrijvingskantoor van uw universiteit of hogeschool voor informatie over specifieke uitwisselingen met andere instellingen. Voor extra inlichtingen kunt u contact opnemen met het nationale agentschap in uw land.

 

How can we help?