Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Qafas ta’ Kwalità

Il-qafas ta' kwalità ta' Erasmus+ jikkonsisti f’sett ta’ dokumenti li jindikaw id-drittijiet u r-responsabbiltajiet ta’ individwi u organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-programm Erasmus+.

 
Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja

Il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE)pdf(1.05 Mb) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  tipprovdi l-qafas ġenerali tal-kwalità għal attivitajiet Ewropej u internazzjonali li istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja tista' twettaq fi ħdan Erasmus+. L-għoti ta’ Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja hi prerekwiżit għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja kollha li jinsabu f’pajjiż tal-programm u li jixtiequ jieħdu sehem fil-mobilità tat-tagħlim ta’ individwi u/jew kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-prattiki tajba skont il-Programm Erasmus+.

Jekk jogħġbok ikkonsulta l-linji gwida annotatipdf(953 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  għall-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja biex tara r-rekwiżiti li istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja jeħtiġilha tissodisfa sabiex tikkonforma mal-karta tal-prinċipji.

Għal istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jinsabu f’pajjiżi oħra, l-ECHE ma tkunx meħtieġa, u l-qafas ta’ kwalità se jiġi stabbilit permezz ta’ ftehimiet interistituzzjonali bejn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja. Il-Karta tingħata għat-tul kollu tal-Programm Erasmus+.

Sejħa għal proposti għall-għoti tal-ECHE se ssir fuq bażi annwali; aktar informazzjoni dwar l-aħħar sejħa hi disponibbli fl-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA).

Lista ta' istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja li għandhom ECHE hi disponibbli fis-sit web tal-EACEA.

Ftehimiet Interistituzzjonali

Ftehimiet interistituzzjonali jistgħu jiġu ffirmati bejn żewġ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) jew aktar, biex jipprovdu l-possibbiltà ta’ mobilità bejn gruppi ta’ istituzzjonijiet.

  • Għall-mobilità bejn l-HEIs f’Pajjiżi tal-Programm, it-tnejn li huma jew kollha kemm huma għandhom ikunu detenturi tal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja
  • Għall-mobilità bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja f’Pajjiżi tal-Programm u Msieħba, l-HEIs tal-Pajjiżi tal-Programm għandu jkollhom il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja u l-HEIs tal-Pajjiż Imsieħeb għandhom jaqblu mal-prinċipji stabbiliti fit-test tal-karta permezz tal-ftehim interistituzzjonali.

Bl-iffirmar ta’ ftehim interistituzzjonali, l-istituzzjonijiet involuti jaqblu li jikkooperaw fl-iskambjar ta’ studenti u/jew persunal fil-kuntest ta’ Erasmus+.

Huma jimpenjaw ruħhom li jirrispettaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja f’kull aspett tal-organizzazzjoni u l-maniġment tal-mobilità u jaqblu dwar sensiela ta’ kwistjonijiet kwantitattivi u kwalitattivi biex jiżguraw mobilità għolja ta' kwalità u ta' impatt.

Hu rakkomandat li l-HEIs minn Pajjiżi tal-Programm u minn pajjiżi msieħba jiffirmaw dan il-Ftehim malli jiġu magħżulin għal finanzjament għal mobilità internazzjonali, u fi kwalunkwe każ qabel ma sseħħ il-mobilità.

Informazzjoni u kuntatt

Żur is-sit web ta' Erasmus+ għal aktar informazzjoni. Tista’ wkoll tikkuntattja l-uffiċċju tar-reġistru tal-università jew kulleġġ tiegħek għal aktar informazzjoni. Għal aktar mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Aġenzija Nazzjonali tiegħek.

Ftehim interistituzzjonali 2014-20 bejn il-Pajjiżi tal-Programm:

Ftehim interistituzzjonali 2014-20 bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Msieħba (verżjoni aġġornata ppubblikata f'Awwissu 2015):

Ftehim dwar it-Tagħlim

“Ftehim dwar it-Tagħlim” jistabbilixxi l-programm ta' studji/traineeship li se jkun segwit u hu approvat mill-istudent, l-istituzzjoni/l-intrapriża li tibgħat u li tirċievi.

Il-Ftehim dwar it-Tagħlim jenfasizza l-preparazzjoni sħiħa tal-mobilità billi jinkludi l-komponenti edukattivi/ir-riżultati tat-tagħlim kollha għar-rikonoxximent futur flimkien mal-kompetenza lingwistika meħtieġa tal-istudent.

It-tliet partijiet huma u jiffirmaw il-Ftehim jimpenjaw ruħhom li jikkonformaw mal-arranġamenti miftiehma, u b’hekk jiġi żgurat li l-istudent għandu jirċievi rikonoxximent għall-istudji/traineeship barra minn pajjiżu.

Ftehim dwar il-Mobilità

“Ftehim dwar il-Mobilità” jistabbilixxi l-programm ta' tagħlim / traineeship li se jkun segwit u hu approvat mill-membru tal-istaff, l-istituzzjoni / l-intrapriża li tibgħat u li tirċievi.

Il-Ftehim dwar il-Mobilità jiddefinixxi l-komponenti tat-tagħlim jew il-perjodu ta' taħriġ f'pajjiż barrani u jenfasizza r-responsabbiltà reċiproka għall-kwalità tal-mobilità kemm tal-istituzzjoni / l-intrapriża li tibgħat kif ukoll l-istituzzjoni / l-intrapriża li tirċievi.

Karta tal-Istudenti Erasmus+

Kull student Erasmus+ se jingħata l-Karta tal-Istudent Erasmus+ mill-università jew istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li tibgħathom wara s-selezzjoni tagħhom. Il-Karta tal-Istudent tenfasizza d-drittijiet u l-obbligi ta’ studenti li jipparteċipaw f’Erasmus+. Hi tinforma lill-istudenti ta' Erasmus+ dwar dak li huma intitolati għalih u x’inhu mistenni minnhom matul is-sekondar tagħhom għall-istudji u/jew għat-traineeship.

B’mod partikulari, il-Karta tal-Istudenti Erasmus+ tiddeskrivi d-drittijiet bażiċi tal-istudenti ta' Erasmus+, bħal miżati għal tagħlim mingħajr ħlas u r-rikonoxximent sħiħ ta’ studji jew traineeship barra minn pajjiżhom. Il-Karta tispeċifika wkoll l-obbligi prinċipali tal-istudenti ta' Erasmus+, billi tipprovdihom b’idea konċiża ta’ dmirijiethom kemm fir-rigward tal-istituzzjoni/tal-intrapriża li tibgħathom u li tirċevihom.

Il-Karta tal-Istudenti Erasmus+ hi disponibbli fit-tabella hawn taħt:

(it-traduzzjonijiet tal-pajjiżi li jidhru bil-griż dalwaqt ikunu disponibbli)

L-Awstrijapdf(493 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Il-Belġjupdf(477 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Il-Bulgarijapdf(487 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Ċiprupdf(522 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 
Ir-Repubblika Ċekapdf(471 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Il-Ġermanjapdf(477 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Id-Danimarkapdf(471 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  L-Estonja
Spanjapdf(465 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Il-Finlandjapdf(466 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Franzapdf(486 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Il-Greċjapdf(594 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 
Il-Kroazja L-Ungerijapdf(534 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  L-Irlandapdf(860 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  L-Iżlandapdf(473 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 
L-Italjapdf(467 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Il-Liechtensteinpdf(477 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Il-Litwanjapdf(520 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Il-Lussemburgupdf(477 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 
Il-Latvja L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonjapdf(496 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Maltapdf(475 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  In-Netherlandspdf(466 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 

In-Norveġjapdf(486 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 

In-Norveġiż Ġdidpdf(474 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 

Il-Polonjapdf(527 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Il-Portugall Ir-Rumanija
L-Iżvezjapdf(464 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Is-Slovenjapdf(482 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  Is-Slovakkjapdf(468 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  It-Turkijapdf(549 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 
Ir-Renju Unitpdf(860 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel     

Informazzjoni u kuntatt

Tista' tiskopri aktar fis-sit web ta' Erasmus+. Tista' wkoll tikkuntattja l-uffiċċju tar-reġistru tal-università jew tal-kulleġġ tal-iskambji speċifiċi bejn l-istituzzjonijiet. Għal aktar mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Aġenzija Nazzjonali tiegħek.

 

How can we help?