Navigācijas ceļš

Kvalitātes sistēma

Programmas “Erasmus+” kvalitātes sistēma ietver dokumentu kopumu, kurā izklāstīts, kādas tiesības un pienākumi ir privātpersonām un organizācijām, kas piedalās programmā.

 
Erasmus Augstākās izglītības harta

“Erasmus” Augstākās izglītības harta (ECHE)pdf(1.05 Mb) Izvēlieties saites tulkojumu  ietver vispārējus kvalitātes norādījumus Eiropas un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus augstskola drīkst veikt programmā “Erasmus+”. Ja augstskolas, kuras atrodas programmas valstī, vēlas piedalīties privātpersonu mācību apmaiņā vai sadarbībā inovācijas un labas prakses veicināšanai saistībā ar programmu “Erasmus+”, tām jābūt piešķirtai “Erasmus” Augstākās izglītības hartai.

Iepazīstieties ar “Erasmus” Augstākās izglītības hartas anotētajām pamatnostādnēmpdf(953 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  , lai redzētu, kādas prasības augstskolai jāievēro, lai pildītu hartas principus.

Augstskolām, kas atrodas citās valstīs, šī harta nav obligāta, un kvalitātes sistēma tiks izveidota, slēdzot starpaugstskolu līgumus. Hartu piešķir uz visu programmas “Erasmus+” laiku.

Augstākās izglītības hartas piešķiršanai var pieteikties katru gadu. Sīkāka informācija par pēdējo uzaicinājumu pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Augstskolas, kurām piešķirta šī harta, ir uzskaitītas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Līgumi starp augstskolām

Divas vai vairākas augstākās izglītības iestādes var parakstīt savstarpēju līgumu, tādējādi paredzot apmaiņas iespējas starp iestāžu grupām.

  • Ja par apmaiņu vēlas vienoties augstākās izglītības iestādes programmas valstīs, tad tām abām vai visām jābūt piešķirtai “Erasmus” Augstākās izglītības hartai.
  • Ja par apmaiņu vēlas vienoties augstākās izglītības iestādes gan programmas valstīs, gan partnervalstīs, tad programmas valstu augstākās izglītības iestādēm jābūt “Erasmus” Augstākās izglītības hartai, bet partnervalstu augstskolām jāpiekrīt hartā noteiktajiem principiem, noslēdzot starpaugstskolu līgumu.

Parakstīdamas starpaugstskolu līgumu, iesaistītās iestādes vienojas sadarboties, lai rīkotu studentu apmaiņu un/vai personāla apmaiņu programmā “Erasmus+”.

Tās apņemas ievērot “Erasmus” Augstākās izglītības hartas kvalitātes prasības visos aspektos, kas saistīti ar apmaiņas rīkošanu un pārvaldību, un vienojas par kvantitatīviem un kvalitatīviem pasākumiem, kas garantē kvalitatīvu apmaiņu un ietekmi.

Būtu ieteicams, lai programmas valstu augstskolas un partnervalstu augstskolas šo līgumu parakstītu pēc tam, kad tās ir izraudzītas starptautiskās mobilitātes finansējuma saņemšanai, un katrā ziņā pirms apmaiņas rīkošanas.

Informācija un kontakti

Sīkāku informāciju var atrast “Erasmus+” tīmekļa vietnē. Lai uzzinātu vairāk, interesenti var sazināties arī ar savu universitāti vai koledžu. Ja ir vēl kādi neatbildēti jautājumi, var sazināties ar valsts aģentūru.

Programmas valstu starpaugstskolu līgums 2014.–2020. gadam:

Programmas valstu un partnervalstu starpaugstskolu līgums 2014.–2020. gadam (atjauninātas versijas publicētas 2015. g. augustā):

Mācību līgums

Mācību līgumā ir precizēts, kādus studiju kursus students apgūs vai kādu praksi veiks. Šis līgums ir jāapstiprina studentam, studenta augstskolai un ārzemju augstskolai vai uzņēmumam.

Šī līguma mērķis ir rūpīgi sagatavot apmaiņu, tāpēc tajā ietver visus izglītības komponentus/mācību rezultātus, kurus vēlāk varēs atzīt, kā arī norāda, kādas valodas studentam jāprot.

Visi trīs dalībnieki, kas šo līgumu paraksta, apņemas ievērot visus tā noteikumus. Tas garantē, ka studiju kursi vai prakses periodi, ko students pavadīs ārzemēs, tiks atzīti.

Mobilitātes līgums

Mobilitātes līgumā ir izklāstīta pasniegšanas vai apmācību programma. Šis līgums ir jāapstiprina darbiniekam, kā arī nosūtošajai un uzņemošajai augstskolai vai uzņēmumam.

Mobilitātes līgumā ir definētas ārzemēs paredzētas pasniegšanas vai apmācības sastāvdaļas, un īpaša uzmanība pievērsta abpusējai atbildībai par mobilitātes kvalitāti. Šī atbildība ir gan nosūtošajai, gan uzņemošajai iestādei vai uzņēmumam.

“Erasmus+” Studenta harta

Katrs students, kas piedalās programmā “Erasmus+”, no savas augstskolas saņem Erasmus Studentu hartas eksemplāru. Hartā ir aprakstīti, kādas tiesības un pienākumi ir studentiem, kuri piedalās programmā “Erasmus+”. Studentus tajā informē, kādas ir viņu tiesības un kas no viņiem tiek gaidīts laikā, kad viņi devušies apmaiņā studiju nolūkā vai un/vai lai izietu praksi.

Šajā hartā cita starpā ir paskaidrots, ka “Erasmus+” studentiem ir tiesības, piemēram, uz bezmaksas izglītību un ka studijas vai prakses periods ārzemēs tiks pilnībā atzīts. Hartā arī norādīti “Erasmus+” studentu pienākumi gan pret savu augstskolu, gan pret ārzemju augstskolu vai uzņēmumu.

“Erasmus+” Studentu harta ir pieejama zemāk redzamajā tabulā.

(Tulkojumi to valstu valodā, kuras ir pelēkā krāsa, drīz būs pieejami.

Austrijapdf(511 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Beļģijapdf(515 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Bulgārijapdf(501 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Kiprapdf(1.99 Mb) Izvēlieties saites tulkojumu 
Čehijapdf(495 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Vācijapdf(514 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Dānijapdf(489 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Igaunija pdf(492 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 
Spānijapdf(483 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Somijapdf(489 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Francijapdf(490 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Grieķijapdf(594 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 
Horvātija Ungārijapdf(551 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Īrijapdf(860 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Islandepdf(498 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 
Itālijapdf(898 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Lihtenšteinapdf(514 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Lietuvapdf(536 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Luksemburgapdf(514 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 
Latvija Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikapdf(497 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Maltapdf(497 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Nīderlandepdf(490 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 

Norvēģijapdf(509 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 

jaunnorvēģu val.pdf(498 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 

Polijapdf(542 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Portugāle pdf(551 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Rumānija
Zviedrijapdf(488 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Slovēnijapdf(496 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Slovākijapdf(492 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  Turcijapdf(573 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 
Apvienotā Karalistepdf(860 kB) Izvēlieties saites tulkojumu     
  • Lasiet arī materiālu “Tavas apmaiņas studenta tiesības” (pamatiniciatīvā “Jaunatne kustībā” izstrādātā rokasgrāmata par mobilo studentu tiesībām Eiropas Savienībā)

Informācija un kontakti

Sīkāka informācija ir “Erasmus+” tīmekļa vietnē. Lai uzzinātu vairāk par konkrētu apmaiņu starp augstskolām, interesenti var sazināties arī ar savu universitāti vai koledžu. Ja ir vēl kādi neatbildēti jautājumi, var sazināties ar valsts aģentūru.

 

How can we help?