Navigációs útvonal

Minőségbiztosítási keretrendszer

Az Erasmus+ minőségbiztosítási keretrendszert alkotó dokumentumok rögzítik, milyen jogai és kötelességei vannak az Erasmus+ programban részt vevő személyeknek és szervezeteknek.

 
Erasmus Felsőoktatási Charta

Az Erasmus Felsőoktatási Chartapdf(1.05 Mb) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) biztosítja az általános minőségbiztosítási keretrendszert azokhoz az európai és nemzetközi együttműködési tevékenységekhez, melyek a felsőoktatási intézmények részvételével valósulnak meg az Erasmus+ program keretében. Ahhoz, hogy a programországokban működő felsőoktatási intézmények részt vehessenek az Erasmus+ program keretében az egyéni tanulmányi mobilitást és/vagy az innovációt és a bevált módszerek átvételét előmozdítani hivatott projektekben, Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta magyarázó jegyzetekkel ellátott iránymutatásaipdf(953 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  tájékoztatással szolgálnak arról, milyen követelményeknek kell a felsőoktatási intézményeknek megfelelniük ahhoz, hogy betartsák a chartában lefektetett elveket.

A más országokban működő felsőoktatási intézmények esetében nem jelent előfeltételt az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte – esetükben a minőségbiztosítási keretrendszert a felsőoktatási intézmények közötti megállapodások hozzák majd létre. A charta az Erasmus+ program teljes időtartamára szól.

Az Európai Bizottság minden évben felhívást tesz közzé abból a célból, hogy az intézmények pályázhassanak az Erasmus Felsőoktatási Chartára; a legutóbbi pályázati felhívásról az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján lehet részletesen tájékozódni.

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján megtekinthető azoknak a felsőoktatási intézményeknek a listája, amelyek rendelkeznek Erasmus Felsőoktatási Chartával.

Intézményközi megállapodások

Intézményközi megállapodást két vagy több felsőoktatási intézmény köthet egymással annak érdekében, hogy megnyissák az utat az intézmények közötti mobilitás előtt.

  • A programországokban működő felsőoktatási intézmények esetében a mobilitási projektekben való részvétel feltétele, hogy az érintett intézmények mindegyike rendelkezzen Erasmus Felsőoktatási Chartával.
  • Ha a mobilitási projektben program- és partnerországbeli felsőoktatási intézmények is részt kívánnak venni, a programországok intézményei esetében követelmény az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte, a partnerországbeli intézményeknek pedig el kell fogadniuk a chartában lefektetett elveket. Ezt formailag az intézményközi megállapodás aláírásával teszik meg.

A megállapodás rögzíti, hogy a dokumentumot aláíró intézmények együttműködnek egymással annak érdekében, hogy diákjaik és/vagy szakembereik csereprogramokban vehessenek részt az Erasmus+ program keretében.

Az intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mobilitási programok megszervezése és lebonyolítása során maradéktalanul tiszteletben tartják az Erasmus Felsőoktatási Chartában meghatározott minőségügyi követelményeket, és megállapodnak több olyan intézkedés meghozataláról, melyek mennyiségi és minőségi garanciát jelentenek arra, hogy a kérdéses mobilitási programok magas színvonalat képviselnek, és széles körben hatnak majd.

Ajánlatos, hogy a program- és a partnerországok már akkor megkössék a megállapodást, amikor elnyerik a nemzetközi mobilitási finanszírozást, de legkésőbb azelőtt aláírják a dokumentumot, hogy a mobilitási program kezdetét veszi.

Információk, kapcsolatfelvétel

Ha Ön további információkat szeretne olvasni a témában, látogasson el az Erasmus+ program honlapjára, vagy vegye fel a kapcsolatot egyetemével, illetve főiskolájával. Arra is lehetősége van, hogy a nemzeti irodához forduljon tájékoztatásért.

Programországbeli intézmények közötti, 2014–2020-ra szóló megállapodás:

Program- és partnerországbeli intézmények közötti, 2014–2020-ra szóló megállapodás (2015 augusztusában frissített változat):

Tanulmányi megállapodás

A felek a tanulmányi megállapodásban rögzítik a szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányi időszak során teljesítendő programot. A tanulmányi megállapodást a diák, a küldő intézmény/vállalkozás és a fogadó intézmény/vállalkozás egyaránt elfogadja.

A dokumentum a mobilitási program megfelelő előkészítésére helyezi a hangsúlyt. Meghatározza, hogy a programnak milyen oktatási elemeket kell tartalmaznia, és milyen ismeretekkel, készségekkel kell a résztvevőt felruháznia annak érdekében, hogy a mobilitási időszakot el lehessen ismerni. Azt is rögzíti, hogy a diáknak milyen nyelvi készségekkel kell rendelkeznie a részvételhez.

A megállapodást mindhárom fél aláírja. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy eleget tesznek a dokumentumban foglaltaknak. Ez magában foglalja, hogy a küldő intézmény el fogja ismerni a diák által teljesített külföldi tanulmányi, illetve gyakornoki programot.

Mobilitási megállapodás:

A tanítás/képzés során teljesítendő programot a felek a mobilitási megállapodásban rögzítik, melyet a mobilitási programban részt vevő szakember, a küldő intézmény/vállalkozás és a fogadó intézmény/vállalkozás egyaránt elfogad.

A mobilitási megállapodás meghatározza, hogy a külföldi oktatási/képzési programnak milyen elemeket kell tartalmaznia, és hangsúlyozza, hogy a mobilitási program színvonaláért a küldő intézmény/vállalkozás és a fogadó intézmény/vállalkozás egyaránt felelősséggel tartozik.

Erasmus+ Hallgatói Charta

Kiválasztásukat követőn az Erasmus+ programban részt vevő diákok Erasmus+ Hallgatói Chartát kapnak a küldő intézmény szerepét betöltő egyetemtől, illetve főiskolától. A charta rögzíti, milyen jogosultságai és kötelezettségei vannak az Erasmus+ programban részt vevő hallgatóknak a külföldi tanulmányi időszak, illetve szakmai gyakorlat során.

Ami a jogosultságokat illeti, az Erasmus+ Hallgatói Charta meghatározza egyebek mellett, milyen alapvető jogok illetik meg a diákokat. Példaként említhető a tandíjmentesség, valamint a külföldi tanulmányi/gyakornoki időszak teljes körű elismerése. A charta ezen túlmenően azt is ismerteti, milyen főbb kötelezettségeknek kell az Erasmus+ programban részt vevő diákoknak eleget tenniük a küldő és a fogadó intézmény/vállalkozás felé.

Az Erasmus+ Hallgatói Charta az alábbi linkeken érhető el:

(a szürke színű, azaz inaktív linkeken is hamarosan hozzáférhetőek lesznek a kérdéses verziók)

Ausztriapdf(511 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Belgiumpdf(515 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Bulgáriapdf(501 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Cipruspdf(1.99 Mb) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Cseh Köztársaságpdf(495 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Németországpdf(514 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Dániapdf(489 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Észtország pdf(492 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Spanyolországpdf(483 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Finnországpdf(489 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Franciaországpdf(490 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Görögországpdf(594 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Horvátország Magyarországpdf(551 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Írországpdf(860 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Izlandpdf(498 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Olaszországpdf(898 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Liechtensteinpdf(514 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Litvániapdf(536 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Luxemburgpdf(514 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Lettország Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságpdf(497 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Máltapdf(497 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Hollandiapdf(490 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

Norvégiapdf(509 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

újnorvégpdf(498 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

Lengyelországpdf(542 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Portugália pdf(551 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Románia
Svédországpdf(488 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Szlovéniapdf(496 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Szlovákiapdf(492 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Törökországpdf(573 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Egyesült Királyságpdf(860 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai     

Információk, kapcsolatfelvétel

Ha Ön további információkat szeretne olvasni a témában, látogasson el az Erasmus+ program honlapjára. Konkrét intézményközi mobilitási programokkal kapcsolatban egyeteménél, illetve főiskolájánál is érdeklődhet. Arra is lehetősége van, hogy a nemzeti irodához forduljon tájékoztatásért.

 

How can we help?