Navigációs útvonal

Minőségbiztosítási keretrendszer

Az Erasmus+ minőségbiztosítási keretrendszert alkotó dokumentumok rögzítik, milyen jogai és kötelességei vannak az Erasmus+ programban részt vevő személyeknek és szervezeteknek.

 
Erasmus Felsőoktatási Charta

Az Erasmus Felsőoktatási Chartapdf(1.05 Mb) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) biztosítja az általános minőségbiztosítási keretrendszert azokhoz az európai és nemzetközi együttműködési tevékenységekhez, melyek a felsőoktatási intézmények részvételével valósulnak meg az Erasmus+ program keretében. Ahhoz, hogy a programországokban működő felsőoktatási intézmények részt vehessenek az Erasmus+ program keretében az egyéni tanulmányi mobilitást és/vagy az innovációt és a bevált módszerek átvételét előmozdítani hivatott projektekben, Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A más országokban működő felsőoktatási intézmények esetében nem jelent előfeltételt az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte – esetükben a minőségbiztosítási keretrendszert a felsőoktatási intézmények közötti megállapodások hozzák majd létre. A charta az Erasmus+ program teljes időtartamára szól.

Az Európai Bizottság minden évben felhívást tesz közzé abból a célból, hogy az intézmények pályázhassanak az Erasmus Felsőoktatási Chartára.

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján megtekinthető azoknak a felsőoktatási intézményeknek a listája, amelyek rendelkeznek Erasmus Felsőoktatási Chartával.

Intézményközi megállapodások

Intézményközi megállapodást két vagy több felsőoktatási intézmény köthet egymással annak érdekében, hogy megnyissák az utat az intézmények közötti mobilitás előtt.

  • A programországokban működő felsőoktatási intézmények esetében a mobilitási projektekben való részvétel feltétele, hogy az érintett intézmények mindegyike rendelkezzen Erasmus Felsőoktatási Chartával.
  • Ha a mobilitási projektben program- és partnerországbeli felsőoktatási intézmények is részt kívánnak venni, a programországok intézményei esetében követelmény az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte, a partnerországbeli intézményeknek pedig el kell fogadniuk a chartában lefektetett elveket. Ezt formailag az intézményközi megállapodás aláírásával teszik meg.

A megállapodás rögzíti, hogy a dokumentumot aláíró intézmények együttműködnek egymással annak érdekében, hogy diákjaik és/vagy szakembereik csereprogramokban vehessenek részt az Erasmus+ program keretében.

Az intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mobilitási programok megszervezése és lebonyolítása során maradéktalanul tiszteletben tartják az Erasmus Felsőoktatási Chartában meghatározott minőségügyi követelményeket, és megállapodnak több olyan intézkedés meghozataláról, melyek mennyiségi és minőségi garanciát jelentenek arra, hogy a kérdéses mobilitási programok magas színvonalat képviselnek, és széles körben hatnak majd.

Ajánlatos, hogy a program- és a partnerországok már akkor megkössék a megállapodást, amikor elnyerik a nemzetközi mobilitási finanszírozást, de legkésőbb azelőtt aláírják a dokumentumot, hogy a mobilitási program kezdetét veszi.

Információk, kapcsolatfelvétel

Ha Ön további információkat szeretne olvasni a témában, látogasson el az Erasmus+ program honlapjára, vagy vegye fel a kapcsolatot egyetemével, illetve főiskolájával. Arra is lehetősége van, hogy a nemzeti irodához forduljon tájékoztatásért.

Programországbeli intézmények közötti, 2014–2020-ra szóló megállapodás:

Program- és partnerországbeli intézmények közötti, 2014–2020-ra szóló megállapodás (a 2015 augusztusában frissített változat):

Tanulmányi megállapodás

A felek a tanulmányi megállapodásban rögzítik a szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányi időszak során teljesítendő programot. A tanulmányi megállapodást a diák, a küldő intézmény/vállalkozás és a fogadó intézmény/vállalkozás egyaránt elfogadja.

A dokumentum a mobilitási program megfelelő előkészítésére helyezi a hangsúlyt. Meghatározza, hogy a programnak milyen oktatási elemeket kell tartalmaznia, és milyen ismeretekkel, készségekkel kell a résztvevőt felruháznia annak érdekében, hogy a mobilitási időszakot el lehessen ismerni. Azt is rögzíti, hogy a diáknak milyen nyelvi készségekkel kell rendelkeznie a részvételhez.

A megállapodást mindhárom fél aláírja. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy eleget tesznek a dokumentumban foglaltaknak. Ez magában foglalja, hogy a küldő intézmény el fogja ismerni a diák által teljesített külföldi tanulmányi, illetve gyakornoki programot.

Erasmus+ Hallgatói Charta

Kiválasztásukat követőn az Erasmus+ programban részt vevő diákok Erasmus+ Hallgatói Chartát kapnak a küldő intézmény szerepét betöltő egyetemtől, illetve főiskolától. A charta rögzíti, milyen jogosultságai és kötelezettségei vannak az Erasmus+ programban részt vevő hallgatóknak a külföldi tanulmányi időszak, illetve szakmai gyakorlat során.

Ami a jogosultságokat illeti, az Erasmus+ Hallgatói Charta meghatározza egyebek mellett, milyen alapvető jogok illetik meg a diákokat. Példaként említhető a tandíjmentesség, valamint a külföldi tanulmányi/gyakornoki időszak teljes körű elismerése. A charta ezen túlmenően azt is ismerteti, milyen főbb kötelezettségeknek kell az Erasmus+ programban részt vevő diákoknak eleget tenniük a küldő és a fogadó intézmény/vállalkozás felé.

Az Erasmus+ Hallgatói Charta az alábbi linkeken érhető el:

(a szürke színű, azaz inaktív linkeken is hamarosan hozzáférhetőek lesznek a kérdéses nyelvi verziók)

Austriapdf(493 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Belgiumpdf(477 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Bulgariapdf(487 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Cypruspdf(594 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Czech Republicpdf(471 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Germanypdf(477 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Denmarkpdf(471 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Estonia
Spainpdf(465 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Finlandpdf(466 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Francepdf(486 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Greecepdf(594 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Croatia Hungarypdf(534 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Irelandpdf(860 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Icelandpdf(473 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Italypdf(467 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Liechtensteinpdf(477 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Lithuaniapdf(520 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Luxembourgpdf(477 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
Latvia The former Yugoslav Republic of Macedoniapdf(496 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Maltapdf(475 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Netherlandspdf(466 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

Norwaypdf(486 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

New Norwegianpdf(474 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

Polandpdf(527 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Portugal Romania
Swedenpdf(464 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Sloveniapdf(482 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Slovakiapdf(468 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Turkeypdf(549 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
United Kingdompdf(860 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai     

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy A felsőoktatási hallgatók jogai külföldön című útmutató hasznos információkkal szolgál az uniós mobilitásban részt vevő diákok jogait illetően.

Információk, kapcsolatfelvétel

Ha Ön további információkat szeretne olvasni a témában, látogasson el az Erasmus+ program honlapjára. Konkrét intézményközi mobilitási programokkal kapcsolatban egyeteménél, illetve főiskolájánál is érdeklődhet. Arra is lehetősége van, hogy a nemzeti irodához forduljon tájékoztatásért.

 

How can we help?