Navigacijski put

Kvalitativni okvir

Kvalitativni okvir programa Erasmus+ sastoji se od niza dokumenata u kojima se opisuju prava i obveze pojedinaca i organizacija koje sudjeluju u programu Erasmus+.

 
Povelja Erasmus za visoko obrazovanje

Poveljom Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE)pdf(609 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  ustanovama visokog obrazovanja pruža se opći kvalitativni okvir djelatnosti za europsku i međunarodnu suradnju u sklopu programa Erasmus+. Dodjela Povelje Erasmus za visoko obrazovanje preduvjet je za sva visoka učilišta koja se nalaze u državi sudionici u programu i koja žele sudjelovati u obrazovnoj mobilnosti pojedinaca i/ili suradnji radi ostvarivanja inovacije i dobre prakse u okviru programa Erasmus+.

Za visoka učilišta u drugim državama Povelja nije obvezna, a kvalitativni okvir uspostavit će se međuinstitucijskim sporazumima između visokih učilišta. Povelja se dodjeljuje za cijelo trajanje programa Erasmus+.

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu ECHE-a raspisivat će se svake godine.

Popis visokih učilišta koja su nositelji povelje ECHE dostupan je na web-mjestu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA).

Međuinstitucijski sporazumi

Međuinstitucijske sporazume mogu potpisati dvije institucije visokog obrazovanja ili više njih pa se na taj način omogućuje mobilnost između skupina institucija.

  • Za mobilnost između visokih učilišta u zemljama sudionicama u programu, obje institucije ili svaka institucija u skupini moraju biti nositelji Povelje Erasmus za visoko obrazovanje.
  • Za ostvarivanje mobilnosti između visokih učilišta iz zemalja sudionica u programu i partnerskih zemalja, visoka učilišta iz zemalja sudionica u programu moraju biti nositelji Povelje Erasmus za visoko obrazovanje, a visoka učilišta iz partnerskih zemalja međuinstitucijskim sporazumom moraju pristati na načela utvrđena Poveljom.

Potpisivanjem međuinstitucijskog sporazuma institucije pristaju surađivati radi razmjene studenata i/ili osoblja u okviru programa Erasmus+.

Obvezuju se da će u svim aspektima organizacije i upravljanja mobilnošću zadovoljiti kriterije kvalitete koji su propisani Poveljom Erasmus za visoko obrazovanje te da će dogovoriti niz kvantitativnih i kvalitativnih mjera kako bi se osigurali visoka kvaliteta i učinak mobilnosti.

Preporučuje se da visoka učilišta iz zemalja sudionica u programu i partnerskih zemalja potpišu Sporazum nakon što su odabrane za financiranje međunarodne mobilnosti, a svakako to trebaju učiniti prije početka mobilnosti.

Dodatne informacije i podaci za kontakt

Za dodatne informacije posjetite web-mjesto programa Erasmus+. Za dodatne informacije također se možete obratiti pisarnici nadležnog sveučilišta ili fakulteta. Za dodatne informacije obratite se nadležnoj nacionalnoj agenciji.

Međuinstitucijski sporazum 2014. – 2020. između država koje sudjeluju u programu:

Međuinstitucijski sporazum 2014. – 2020. između država koje sudjeluju u programu i partnerskih država:

Sporazum o učenju

Sporazumom o učenju iznosi se program studija/pripravništva koji će se pratiti, a njega odobravaju student, ustanova pošiljateljica i ustanova/poduzeće primateljica.

Sporazumom o učenju stavlja se naglasak na temeljitu pripremu mobilnosti, a to se postiže uključivanjem svih obrazovnih komponenata/ishoda učenja za buduće priznavanje, kao i nužnih jezičnih kompetencija studenta.

Sve tri strane potpisivanjem ugovora obvezuju se poštovati sve što je njime dogovoreno, a na taj se način studentu jamči priznavanje studija/pripravništva u inozemstvu.

Studentska povelja Erasmus

Svaki će student sudionik u programu Erasmus+ nakon odabira dobiti Studentsku povelju Erasmus+ od sveučilišta ili visokog učilišta pošiljatelja Studentskom poveljom istaknuta su prava i obveze studenata koji sudjeluju u programu Erasmus+. U Povelji studenti mogu naći informacije o svojim pravima i tome što se od njih očekuje tijekom upućivanja na studij i/ili pripravništvo.

Prije svega studentskom poveljom Erasmus navode se osnovna prava studenata programa Erasmus+, kao što su besplatna školarine i puno priznanje studija ili pripravničkog staža u inozemstvu. Poveljom se također utvrđuju glavne obveze studenata programa Erasmus+ te im se pruža jasna predodžba o njihovim dužnostima prema instituciji pošiljateljici instituciji/poduzeću primatelju.

Trenutno je na raspolaganju nacrt Studentske povelje, a uskoro će biti dostupna i konačna verzija na različitim jezicima. Nacrt povelje dostupan je u sljedećim formatima:

Također proučite „Prava mobilnih studenata” (vodič o pravima mobilnih studenata u Europskoj uniji inicijative Mladi u pokretu)

Dodatne informacije i podaci za kontakt

Više možete saznati na web-mjestu programa Erasmus+. Za pojedinosti o posebnim razmjenama između institucija možete se obratiti pisarnici nadležnog sveučilišta ili fakulteta. Za dodatne informacije obratite se nadležnoj nacionalnoj agenciji.

 

How can we help?