Cosán nascleanúna

An Creat Cáilíochta

Is éard atá i gCreat Cáilíochta Erasmus+, sraith doiciméad ina bhfuil achoimre ar chearta agus freagrachtaí na ndaoine agus na n-eagraíochtaí a ghlacann páirt i gclár Erasmus+.

 
Cairt Ardoideachais Erasmus

Is í Cairt Ardoideachais Erasmuspdf(1.05 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  an creat cáilíochta ginearálta le haghaidh na ngníomhaíochtaí comhair idirnáisiúnta agus Eorpacha is féidir le hinstitiúid ardoideachais a dhéanamh faoi chuimsiú Erasmus+. Ní mór d'aon institiúid ardoideachais atá lonnaithe i dtír chláir Cairt Ardoideachais Erasmus a bheith aige chun páirt a ghlacadh i soghluaisteacht foghlama daoine agus/nó sa chomhar le haghaidh nuálaíochta agus dea-chleachtais faoi chuimsiú Erasmus+.

Féach na treoirlínte anótáiltepdf(953 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  maidir le Cairt Ardoideachais Erasmus chun a fháil amach cé na ceanglais nach mór d'institiúid ardoideachais a chomhlíonadh chun bheith i gcomhréir le prionsabail na cairte.

I gcás institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i dtíortha eile, ní theastaíonn Cairt Ardoideachais Erasmus agus leagfar síos an creat cáilíochta trí chomhaontuithe idir institiúidí ardoideachais. Beidh an Chairt bailí fad a mhairfidh Erasmus+.

Reáchtálfar glao ar iarratais ar Chairt Ardoideachais Erasmus gach bliain. tá tuilleadh eolais faoin nglao is déanaí le fáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA).

Tá liosta de na hinstitiúidí ardoideachais a bhfuil Cairt Ardoideachais Erasmus acu le fáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA).

Comhaontuithe Idirinstitiúideacha

Is féidir le dhá cheann nó níos mó d'institiúidí ardoideachais comhaontuithe idirinstitiúideacha a shíniú eatarthu. Ar an gcaoi sin, tugtar an deis do dhaoine aistriú idir grúpaí institiúidí.

  • Chun aistrithe a eagrú idir institiúidí ardoideachais i dtíortha cláir, ní mór do gach institiúid atá rannpháirteach Cairt Ardoideachais Erasmus a bheith aici.
  • Chun aistrithe soghluaisteachta a eagrú idir institiúidí ardoideachais i dtíortha cláir agus i dtíortha comhpháirtíochta, ní mór do na hinstitiúidí ardoideachais sna tíortha cláir Cairt Ardoideachais Erasmus a bheith acu agus ní mór do na hinstitiúidí ardoideachas sna tíortha comhpháirtíochta glacadh leis na prionsabail atá leagtha síos i dtéacs na cairte tríd an gcomhaontú idirinstitiúideach.

Trí chomhaontú idirinstitiúideach a shíniú, toilíonn na hinstitiúidí oibriú i gcomhar le chéile chun mic léinn agus/nó baill foirne a mhalartú faoi chuimsiú Erasmus+.

Tugann siad gealltanas go gcomhlíonfaidh siad ceanglais cháilíochta uile Chairt Ardoideachais Erasmus maidir le heagrú agus bainistiú aistrithe soghluaisteachta. Comh maith leis sin, comhaontaíonn siad maidir le sraith beart, idir bhearta cainníochtúla agus bhearta cáilíochtúla chun go mbeidh an t-aistriú ar ardchaighdeán agus chun go mbeidh tionchar mór aige.

Moltar na hinstitiúidí ardoideachais sna tíortha cláir agus sna tíortha comhpháirtíochta an comhaontú sin a shíniú a luaithe a chinnfear go dtabharfar maoiniú le haghaidh soghluaisteacht idirnáisiúnta, nó, ar a laghad, sula ndéanfar an t-aistriú.

Eolas agus teagmháil

Má tá tuilleadh eolais uait, téigh chuig suíomh gréasáin Erasmus+. Is féidir leat dul i dteagmháil le hoifig chlárúcháin d'ollscoile nó do choláiste le tuilleadh eolais a fháil. Má tá ceisteanna eile agat, téigh i dteagmháil le Gníomhaireacht Náisiúnta do thíre.

Comhaontú idirinstitiúideach 2014-20 idir Tíortha an Chláir:

Comhaontú idirinstitiúideach 2014-20 idir Tíortha an Chláir agus na Tíortha Comhpháirtíochta (na leaganacha is déanaí a foilsíodh i Lúnasa 2015):

An Comhaontú Foghlama

Bíonn an clár staidéir/tréimhse oiliúna leagtha amach i 'gComhaontú Foghlama' agus is iad an mac léinn, an institiúid nó an fiontar óna bhfuil sé ag teacht agus an institiúid nó fiontar a bhfuil sé ag dul chuici/chuige a fhaomhann é.

Cuirtear an bhéim ar an ullmhú críochnúil is gá trí gach comhpháirt oideachasúil/toradh foghlama a bhaineann leis an aitheantas a bhainfidh an mac léinn amach agus an inniúlacht teanga is gá a bheith aige a chur isteach sa Chomhaontú Foghlama.

Tugann na trí pháirtí a shíníonn an comhaontú gealltanas go gcloífidh siad leis na socruithe uile a comhaontaíodh. Cinntítear ar an gcaoi sin go dtabharfar aitheantas don mhac léinn ar an staidéar/an oiliúint a rinne sé ar an gcoigríoch.

An Comhaontú Soghluaisteachta

Bíonn an clár teagaisc/tréimhse oiliúna leagtha amach i 'gComhaontú Foghlama' agus is iad an ball foirne, an institiúid/fiontar óna bhfuil sé ag teacht agus an institiúid/fiontar a bhfuil sé ag dul chuici/chuige a fhaomhann é.

Tá sainmhíniú sa Chomhaontú Soghluaisteachta ar na ngéithe éagsúla a bhaineann leis an tréimhse teagaisc nó oiliúna i dtír eile agus leagtar béim ann ar an bhfreagracht chomhpháirteach atá ar an institiúid/fiontar atá ag cur ball foirne amach agus ar an institiúid/fiontar a bhfuil sé ag dul chucu.

Cairt Mic Léinn Erasmus

Gheobhaidh gach mac léinn Erasmus+ Cairt Mic Léinn Erasmus+ ón ollscoil nó ón institiúid ardoideachais óna bhfuil sé ag teacht i ndiaidh a roghnaithe. Tá cearta agus oibleagáidí na mac léinn a ghlacann páirt in Erasmus+ leagtha síos sa Chairt Mic Léinn. Tá na nithe atá siad i dteideal a fháil agus na rudaí a bhfuiltear ag iarraidh orthu a dhéanamh le linn a dtréimhse staidéir ar iasacht agus/nó a dtréimhse oiliúna leagtha amach inti dóibh.

Go háirithe, tá achoimre i gCairt Mic Léinn Erasmus+ ar bhunteidlíochtaí mhic léinn Erasmus+, amhail teagasc saor in aisce agus aitheantas iomlán ar staidéar nó oiliúint a rinneadh ar an gcoigríoch. Chomh maith leis sin, tá príomhoibleagáidí mhic léinn Erasmus+ leagtha amach go sonrach inti sa chaoi go mbeidh léargas acu ar a gcuid dualgas i leith na hinstitiúide/an fhiontair óna bhfuil siad ag teacht uaithi/uaidh agus an ceann a bhfuil siad ag dul chuige.

Tá Cairt Mic Léinn Erasmus+ le fáil sa tábla thíos:

(na tíortha a bhfuil cló liath ar a n-ainm, beidh aistriúcháin lena n-aghaidh ar fáil go luath)

An Ostairpdf(511 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Bheilgpdf(515 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Bhulgáirpdf(501 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Chipirpdf(1.99 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
Poblacht na Seicepdf(495 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Ghearmáinpdf(514 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Danmhairgpdf(489 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Eastóin pdf(492 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
An Spáinnpdf(483 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Fhionlainnpdf(489 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Fhraincpdf(490 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Ghréigpdf(594 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
An Chróit An Ungáirpdf(551 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Éirepdf(860 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  an Íoslainnpdf(498 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
An Iodáilpdf(898 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Lichtinstéinpdf(514 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Liotuáinpdf(536 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Lucsamburgpdf(514 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
An Laitvia Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóinepdf(497 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Máltapdf(497 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Ísiltírpdf(490 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Ioruapdf(509 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An leagan nua don Ioruapdf(498 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Pholainnpdf(542 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Phortaingéil pdf(551 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Rómáin
An tSualainnpdf(488 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An tSlóivéinpdf(496 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An tSlóvaicpdf(492 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  An Tuircpdf(573 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
An Ríocht Aontaithepdf(860 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.     

Eolas agus teagmháil

Tá tuilleadh eolais ar shuíomh gréasáin Erasmus+. Is féidir leat dul i dteagmháil le hoifig chlárúcháin d'ollscoile nó do choláiste le mionsonraithe malartuithe ar leith idir institiúidí a fháil. Má tá ceisteanna eile agat, téigh i dteagmháil le Gníomhaireacht Náisiúnta do thíre.

 

How can we help?