Navigointipolku

Laatukehys

Erasmus+ -laatukehyksen muodostavat asiakirjat, joissa määritellään Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden oikeudet ja velvollisuudet.

 
Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja

Korkea-asteen koulutusta koskevassa Erasmus-peruskirjassa (ECHE)pdf(1.05 Mb) Näytä edellisen linkin kieliversiot  vahvistetaan laatuvaatimukset niille eurooppalaisille ja kansainvälisille yhteistyötoimille, joita korkea-asteen oppilaitos voi Erasmus+ -ohjelman puitteissa toteuttaa. Ohjelmamaissa vain korkeakoulut, joille komissio on myöntänyt Erasmus-peruskirjan, voivat osallistua Erasmus+ -ohjelman mukaiseen liikkuvuutta, innovaatioita ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävään yhteistyöhön.

Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirjan oppaastapdf(953 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  voit nähdä, mitä vaatimuksia korkeakoulun on täytettävä ollakseen peruskirjan mukainen.

Muiden maiden korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa, vaan laatuvaatimukset määritetään korkeakoulujen välisissä sopimuksissa. Peruskirja myönnetään koko Erasmus+ -ohjelman ajaksi.

Erasmus-peruskirjan myöntämistä koskeva ehdotuspyyntö julkaistaan vuosittain. Lisätietoa tuoreimmasta ehdotuspyynnöstä on saatavilla Euroopan komission koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta (EACEA).

EACEAn verkkosivustolla on luettelo korkeakouluista, joille on myönnetty Erasmus-peruskirja.

Korkeakoulujen väliset sopimukset

Korkeakoulujen välisiä sopimuksia voidaan tehdä kahden tai useamman korkeakoulun välillä, joten liikkuvuushankkeita voidaan toteuttaa myös korkeakouluryhmittymien sisällä.

  • Ohjelmamaiden korkeakoulujen välinen liikkuvuus edellyttää, että kaikilla oppilaitoksilla on korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.
  • Ohjelma- ja kumppanimaiden korkeakoulujen välisessä liikkuvuudessa ehtona on, että ohjelmamaiden korkeakouluilla on korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja ja että kumppanimaiden korkeakoulut sitoutuvat peruskirjan periaatteisiin korkeakoulujen välisellä sopimuksella.

Tekemällä korkeakoulujen välisen sopimuksen oppilaitokset sopivat opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuteen tähtäävästä yhteistyöstä Erasmus+ -ohjelman puitteissa.

Ne sitoutuvat korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirjan laatuvaatimuksiin kaikessa toiminnassaan, joka liittyy liikkuvuustoimien organisointiin ja hallinnointiin. Lisäksi ne sopivat laadullisista ja määrällisistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan liikkuvuushankkeiden korkea laatu ja vaikuttavuus.

Ohjelma- ja kumppanimaiden korkeakoulujen kannattaa tehdä sopimus heti, kun ne valitaan rahoituksen saajiksi, mutta joka tapauksessa ennen kuin henkilöitä lähetetään muihin maihin.

Lisätietoa

Lisätietoa on Erasmus+ -verkkosivustolla. Voit myös ottaa yhteyttä oppilaitoksesi koulutuspalveluihin tai Erasmus+ -ohjelman kansalliseen toimistoon.

Ohjelmamaiden korkeakoulujen välinen sopimus 2014–2020

Ohjelma- ja kumppanimaiden korkeakoulujen välinen sopimus 2014–2020 (päivitetty elokuussa 2015)

Opintosopimus

Opintosopimus sisältää opiskelijan sekä lähettävän ja vastaanottavan organisaation yhdessä sopiman opinto- tai harjoitteluohjelman.

Opintosopimuksen tärkein tehtävä on valmistella perinpohjaisesti opiskelijan siirtyminen laitoksesta toiseen. Sen vuoksi sopimukseen kirjataan kaikki opinto-osiot ja oppimistavoitteet sekä kielitaitovaatimukset.

Kaikki kolme sopimuksen osapuolta sitoutuvat sovittuihin järjestelyihin. Näin varmistetaan, että opiskelijan ulkomailla suorittamat opinnot tai harjoittelu voidaan lukea osaksi hänen tutkintoaan.

Henkilöstön liikkuvuutta koskeva sopimus

Henkilöstön liikkuvuutta koskeva sopimus sisältää vaihtoon lähtevän työntekijä sekä lähettävän ja vastaanottavan organisaation yhdessä sopiman opetus- tai opinto-ohjelman.

Sopimuksessa määritellään ulkomaanjakson osatekijät ja korostetaan lähettävän ja vastaanottavan organisaation molemminpuolista vastuuta jakson onnistumisesta.

Erasmus+ -opiskelijan peruskirja

Jokainen Erasmus+ -opiskelija saa lähettävästä korkeakoulusta Erasmus-opiskelijan peruskirjan. Siinä selostetaan, mitkä ovat Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvan opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet ulkomailla suoritettavan opinto- tai harjoittelujakson aikana.

Peruskirjassa määritellään mm. Erasmus-opiskelijoiden tärkeimmät oikeudet, kuten vapautus lukukausimaksuista ja ulkomaan opintojen tai harjoittelun hyväksilukeminen kokonaisuudessaan. Samoin siinä määritellään heidän tärkeimmät velvollisuutensa sekä lähettävää että vastaanottavaa organisaatiota kohtaan.

Erasmus+ -opiskelijan peruskirja on saatavilla seuraavista linkeistä:

(harmaalla näkyvien maiden peruskirjakäännökset valmistuvat piakkoin)

Itävaltapdf(493 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Belgiapdf(477 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Bulgariapdf(487 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Kyprospdf(522 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 
Tšekkipdf(471 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Saksapdf(477 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Tanskapdf(471 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Viro
Espanjapdf(465 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Suomipdf(466 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Ranskapdf(486 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Kreikkapdf(594 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 
Kroatia Unkaripdf(534 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Irlantipdf(860 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Islantipdf(473 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 
Italiapdf(497 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Liechtensteinpdf(477 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Liettuapdf(520 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Luxemburgpdf(477 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 
Latvia entinen Jugoslavian tasavalta Makedoniapdf(496 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Maltapdf(475 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Alankomaatpdf(466 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Norjapdf(486 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 

uusnorjapdf(474 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Puolapdf(527 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Portugali Romania
Ruotsipdf(464 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Sloveniapdf(482 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Slovakiapdf(468 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  Turkkipdf(549 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 
Yhdistynyt kuningaskuntapdf(860 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot     

Lisätietoa

Lisätietoa on saatavilla Erasmus+ -verkkosivustolla. Oppilaitosten välisistä vaihtomahdollisuuksista saat tietoa myös oman oppilaitoksesi koulutuspalveluista. Voit myös ottaa yhteyttä Erasmus+ -ohjelman kansalliseen toimistoon.

 

How can we help?