Sti

Kvalitetsramme

Kvalitetsrammen for Erasmus+ består af en række dokumenter, der fastsætter rettigheder og pligter for privatpersoner og organisationer, der deltager i Erasmus+.

 
Erasmus-chartret for videregående uddannelse

I Erasmus-chartret for videregående uddannelse (ECHE)pdf(1.05 Mb) Vælg oversættelse af det forrige link  er der fastlagt en generel kvalitetsramme for europæiske og internationale samarbejdsaktiviteter, som en videregående uddannelsesinstitution kan udføre som led i Erasmus+. Det er en forudsætning for alle videregående uddannelsesinstitutioner, der er etableret i et programland, og som ønsker at medvirke til enkeltpersoners læringsmobilitet og/eller samarbejde om innovation og god praksis under Erasmus+, at de har fået tildelt ECHE-chartret.

Læs mere om, hvilke krav videregående uddannelsesinstitutioner skal opfylde for at leve op til chartrets principper, i de kommenterede retningslinjerpdf(953 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  for Erasmus-chartret for videregående uddannelse.

Videregående uddannelsesinstitutioner i andre lande skal ikke have et ECHE-charter, og kvalitetsrammen fastsættes gennem interinstitutionelle aftaler mellem de videregående uddannelsesinstitutioner. Chartret tildeles for hele varigheden af Erasmus+.

Der afholdes årligt en forslagsindkaldelse om tildeling af ECHE. Du kan læse mere om den seneste indkaldelse på websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).

En liste over videregående uddannelsesinstitutioner med et ECHE-charter kan findes på EACEA's website.

Aftaler mellem institutionerne

Interinstitutionelle aftaler kan indgås mellem to eller flere videregående uddannelsesinstitutioner og således give mulighed for mobilitet mellem grupper af institutioner.

  • Ved mobilitet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i programlande skal alle institutionerne have ECHE-chartret.
  • Ved mobilitet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i programlande og partnerlande skal institutionerne i et programland have ECHE-chartret, mens institutioner i et partnerland skal acceptere principperne deri gennem indgåelse af en interinstitutionel aftale.

Ved at underskrive en interinstitutionel aftale indvilger institutionen i at samarbejde om udveksling af studerende og/eller personale inden for rammerne af Erasmus+.

De forpligter sig til at overholde kvalitetskravene i ECHE-chartret på alle måder i forbindelse med tilrettelæggelsen og forvaltningen af mobilitet og accepterer en række kvantitative og kvalitative foranstaltninger for at sikre mobilitet af høj kvalitet og med gode resultater.

Det anbefales at uddannelsesinstitutioner fra programlande og partnerlande undertegner denne aftale, så snart de er blevet udvalgt til støtte til international mobilitet, og under alle omstændigheder inden mobiliteten finder sted.

Information og kontakt

Besøg websitet for Erasmus+ og læs nærmere. Du kan også kontakte registreringskontoret på dit universitet eller din læreanstalt for nærmere oplysning. Yderligere oplysninger kan fås hos dit nationale kontor.

Interinstitutionelle aftaler 2014-2020 mellem programlande:

Interinstitutionelle aftaler 2014-2020 mellem programlande og partnerlande (opdaterede udgaver offentliggjort i august 2015):

Uddannelsesaftale

En "uddannelsesaftale" fastlægger programmet for et studie- eller praktikforløb, og godkendes af den studerende, den udsendende institution/virksomhed og værtsinstitutionen/-virksomheden.

Uddannelsesaftalen lægger vægt på grundig forberedelse af mobiliteten og omfatter alle uddannelseselementerne/læringsresultaterne for den kommende anerkendelse samt kravene til den studerendes sprogfærdigheder.

Alle tre parter, som underskriver aftalen, forpligter sig til at overholde alle punkterne deri og dermed sikre, at den studerende kan få anerkendt studierne/praktikforløbet i udlandet.

Mobilitetsaftale

En "mobilitetsaftale" fastlægger programmet for undervisning/uddannelse, og godkendes af den ansatte, den udsendende institution/virksomhed og værtsinstitutionen/-virksomheden.

Mobilitetsaftalen fastlægger bestanddelene af undervisnings- eller uddannelsesperioden i udlandet og understreger det fælles ansvar for kvaliteten af mobiliteten for både den udsendende institution/virksomhed og værtsinstitutionen/-virksomheden.

Charter for studerende under Erasmus+

Alle studerende under Erasmus+ får udleveret et Erasmus-studentercharter af deres udsendende universitet eller videregående uddannelsesinstitution, når de er blevet udvalgt. Studenterchartret understreger den studerendes rettigheder og forpligtelser under deltagelsen i Erasmus+. Det informerer de studerende om, hvad de har ret til, og hvad der forventes af dem under deres studie- eller praktikophold.

Studenterchartret for Erasmus+ giver i særdeleshed en oversigt over de grundliggende rettigheder for studerende under Erasmus+, såsom gratis undervisning og fuld anerkendelse af studierne eller praktikforløbet i udlandet. Chartret præciserer også de studerendes primære forpligtelser, så de har en præcis idé om deres pligter både over for deres udsendende institution/virksomhed og værtsinstitutionen/-virksomheden.

Studenterchartret for Erasmus+ kan findes i tabellen herunder:

(oversættelser for de lande, der er markeret med gråt vil snart ære tilgængelige)

Østrigpdf(493 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Belgienpdf(477 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Bulgarienpdf(487 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Cypernpdf(522 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 
Tjekkietpdf(471 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Tysklandpdf(477 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Danmarkpdf(471 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Estland
Spanienpdf(465 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Finlandpdf(466 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Frankrigpdf(486 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Grækenlandpdf(594 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 
Kroatien Ungarnpdf(534 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Irlandpdf(860 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Islandpdf(473 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 
Italienpdf(497 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Liechtensteinpdf(477 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Litauenpdf(520 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Luxembourgpdf(477 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 
Letland Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonienpdf(496 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Μaltapdf(475 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Hollandpdf(466 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 

Norgepdf(486 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 

Nynorskpdf(474 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 

Polenpdf(527 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Portugal Rumænien
Sverigepdf(464 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Slovenienpdf(482 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Slovakietpdf(468 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  Tyrkietpdf(549 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 
Storbritannienpdf(860 kB) Vælg oversættelse af det forrige link     

Information og kontakt

Find mere information på websitet for Erasmus+. Du kan også kontakte registreringskontoret på dit universitet eller din læreanstalt for nærmere oplysninger om specifikke udvekslinger melleminstitutioner. Yderligere oplysninger kan fås hos dit nationale kontor.

 

How can we help?