Navigačný riadok

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

O čo ide?

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus poskytujú medzinárodné konzorciá inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a prípadne iní partneri so špecifickou odbornosťou a záujmom v oblastiach, ktorých sa spoločný program týka.

Aké je trvanie štúdia?

Spoločné magisterské štúdium je vysokokvalitný integrovaný medzinárodný študijný program so 60, 90 alebo 120 kreditmi ECTS, t. j. trvá najmenej 12 a najviac 24 mesiacov.

Kto sa môže prihlásiť?

O účasť na programe môžu požiadať študenti magisterského štúdia. Akademickí pracovníci sa môžu takisto zúčastniť ako hosťujúci prednášajúci alebo profesori. Prihlášku môžu podať osoby z krajín zapojených do programu a partnerských krajínpdf(9.38 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  .

Kde prebieha spoločné magisterské štúdium?

Štúdium sa musí uskutočniť aspoň v dvoch krajinách zapojených do programu, ktoré sú zastúpené v konzorciu. Časť štúdia sa môže uskutočniť aj v partnerskej krajine, ak je do štúdia zapojená inštitúcia z partnerskej krajiny.

Koľko účastníkov sa môže zapojiť?

Približne 13 až 20 študentov so štipendiom a 4 pozvaní akademickí pracovníci/hosťujúci prednášajúci. Okrem študentov so štipendiom je do štúdia možné zapísať aj študentov, ktorí si náklady hradia sami.

Kde podať žiadosť?

Informácie o štúdiu a podávaní žiadostí poskytne študentom a akademickým pracovníkom konzorcium, ktoré ponúka magisterský program.

Doktorandské štúdium

Doktorandským študentom a výskumníkom poskytujú mnoho príležitostí akcie Marie Skłodowskej-Curie.

Okrem toho bude pre doktorandských kandidátov k dispozícii obmedzený počet štipendií na účasť na spoločnom doktorandskom štúdiu Erasmus Mundus. Podmienky účasti sú rovnaké ako pre spoločné magisterské štúdium.

Informácie o štúdiu a podávaní žiadostí poskytne doktorandským študentom a akademickým pracovníkom konzorcium, ktoré ponúka spoločné doktorandské štúdium.

 

How can we help?