Kruimelpad

Gezamenlijke masteropleidingen

Waar gaat het om?

Gezamenlijke masteropleidingen worden aangeboden door een internationaal consortium van hogeronderwijsinstellingen (en soms ook van andere partners uit het onderwijs of daarbuiten) met specifieke deskundigheid en interesse voor de studiegebieden van het gezamenlijke programma.

Hoe lang duren ze?

Het gaat om een studieprogramma van 60, 90 of 120 ECTS-studiepunten.

Wie kan zich inschrijven?

Studenten die een masteropleiding volgen, personeel van deelnemende organisaties, gastdocenten uit landen die aan het programma deelnemen en uit partnerlanden.

Waar vindt de gezamenlijke masteropleiding plaats?

In minstens twee deelnemende landen die in het consortium vertegenwoordigd zijn, maar een deel van de opleiding mag ook in een partnerland worden gevolgd.

Hoeveel deelnemers zijn er?

Aan elke ronde kunnen in principe 13 tot 20 beursstudenten en vier gastwetenschappers/gastdocenten meedoen. Behalve studenten met een beurs kunnen ook studenten zonder beurs zich inschrijven.

Hoe aanvragen?

Voor meer informatie over de opleiding en aanvraagprocedure kunnen studenten en gastwetenschappers contact opnemen met het consortium dat de masteropleiding aanbiedt.

Doctoraatsopleidingen

Er zijn tal van mogelijkheden voor promovendi en onderzoekers in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties.

Bovendien biedt Erasmus Mundus een beperkt aantal beurzen aan voor promovendi die een gezamenlijk promotieonderzoek willen doen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor gezamenlijke masteropleidingen.

Voor meer informatie over de opleiding en aanvraagprocedure kunnen promovendi en gastwetenschappers contact opnemen met het consortium dat de gezamenlijke promotieopleiding aanbiedt.

 

How can we help?