Kruimelpad

Gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus

Waar gaat het om?

Gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus (EMJMD's) worden aangeboden door een internationaal consortium van hogeronderwijsinstellingen (en soms ook van andere partners) met specifieke deskundigheid en interesse voor de betrokken studiegebieden.

Hoe lang duren ze?

Een EMJMD telt voor 60, 90 of 120 ECTS-studiepunten. Dat komt overeen met een studieduur van 12 tot 24 maanden.

Wie kan zich inschrijven?

Studenten die een masteropleiding volgen en academici die als gastdocent of gastwetenschapper willen werken, uit programmalanden en partnerlanden.

Waar vindt de gezamenlijke masteropleiding plaats?

In minstens twee programmalanden die in het consortium vertegenwoordigd zijn, maar een deel van de opleiding mag ook in een partnerland worden gevolgd, voor zover dat land in het consortium vertegenwoordigd is.

Hoeveel deelnemers zijn er?

Aan elke ronde kunnen in principe 13 tot 20 beursstudenten en vier gastwetenschappers/gastdocenten meedoen. Behalve studenten met een beurs kunnen ook studenten zonder beurs zich inschrijven.

Hoe aanvragen?

Voor meer informatie over de opleiding en aanvraagprocedure kunnen studenten en gastwetenschappers contact opnemen met het consortium dat de masteropleiding aanbiedt.

Doctoraatsopleidingen

Er zijn tal van mogelijkheden voor promovendi en onderzoekers in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties.

Bovendien biedt Erasmus Mundus een beperkt aantal beurzen aan voor promovendi die een gezamenlijk promotieonderzoek willen doen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor een EMJMD.

Voor meer informatie over de opleiding en aanvraagprocedure kunnen promovendi en gastwetenschappers contact opnemen met het consortium dat de gezamenlijke promotieopleiding aanbiedt.

 

How can we help?