Navigacijski put

Program združenih magistarskih studija Erasmus Mundus

O čemu se radi?

Programe združenih magistarskih studija Erasmus Mundus (EMJMD) provodi međunarodni konzorcij ustanova visokog obrazovanja i – ako je primjenjivo – drugi partneri koji imaju specifičnu stručnost ili interes u područjima obuhvaćenima programom.

Koliko program traje?

EMJMD je integrirani međunarodni studijski program visoke razine koji nosi 60, 90 ili 120 ECTS bodova, to jest traje najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca.

Tko se može prijaviti?

Mogu se prijaviti studenti magistarske razine. Akademici se mogu prijaviti kao gosti-predavači ili akademici. Prijave su otvorene pojedincima iz programskih i partnerskih državapdf(4.96 Mb) Odaberi prijevod prethodne poveznice  .

Gdje se održava nastava u okviru združenih magistarskih studija?

Nastava se mora održavati u najmanje dvije države koje sudjeluju u Programu i predstavljene su u konzorciju. Dio nastave može se održavati i u partnerskoj državi ako je uključena ustanova iz partnerske države.

Koliko osoba može sudjelovati?

Okvirno po generaciji može sudjelovati između 13 i 20 nositelja studentskih stipendija i četiri pozvana znanstvenika/gosta predavača. Osim nositelja stipendija mogu se prijaviti i studenti koji sami financiraju studij.

Gdje se može prijaviti?

Studenti ili znanstvenici trebali bi od konzorcija koji provodi magistarski studij zatražiti dodatne informacije o programima i postupcima prijave.

Doktorski studiji

Doktorskim kandidatima i istraživačima nude se mnoge prilike u okviru programa Aktivnosti Marie Sklodowska Curie.

Osim toga, ograničenom broju doktorskih kandidata bit će ponuđene stipendije za sudjelovanje u programu združenih doktorskih studijaErasmus Mundus. Uvjeti sudjelovanja jednaki su uvjetima za EMJMD.

Doktorski kandidati ili znanstvenici trebali bi od konzorcija koji provodi združene doktorske programe zatražiti dodatne informacije o programima i postupcima prijave.

 

How can we help?