Cosán nascleanúna

Máistreachtaí comhpháirteacha

Cad é an rud é?

Bíonn Máistreachtaí Comhpháirteacha le fáil ó chuibhreannas idirnáisiúnta d'institiúidí ardoideachais agus, más ábhartha, comhpháirtithe eile, idir oideachasúil agus eile, a bhfuil saineolas acu ar na réimsí staidéir / réimsí gairmiúla a chumhdaíonn an comhchlár agus spéis ar leith acu iontu.

Cá fhad a mhaireann siad?

Is clár staidéar idirnáisiúnta comhtháthaithe í Máistreacht Chomhpháirteach. Is fiú 60, 90 nó 120 ECTS í.

Cé atá incháilithe?

Mic léinn mháistreachta, baill foirne na n-eagraíochtaí rannpháirteacha, scoláirí a dtugtar cuireadh dóibh (aoi-léachtóirí) ó thíortha cláir agus ó thíortha comhpháirtíochta.

Cá mbíonn Máistreachtaí Comhpháirteacha ar siúl?

In dhá thír chláir, ar a laghad, a bhfuil ionadaíocht acu sa chuibhreannas, ach is féidir go mbeidh cuid de na staidéir ar siúl i dtír chomhpháirtíochta freisin.

Cá mhéad duine a ghlacann páirt ann?

Is féidir le idir 13 agus 20 mac léinn a bhfuil scoláireacht acu agus 4 scoláire/aoi-léachtóir a dtugtar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh ann, de ghnáth. Le cois na mac léinn a bhfuil scoláireacht acu, is féidir mic léinn fhéinmhaoinithe a chlárú.

Cé chuige a gcuirtear iarratas?

Ba cheart do mhic léinn nó do scoláirí níos mó eolais ar chúrsaí agus ar nósanna imeachta iarratais a iarraidh ar an gcuibhreannas a chuireann an cúrsa máistreachta ar fáil.

Staidéir dhochtúireachta

Tá cuid mhór deiseanna le fáil ag iarrthóirí agus taighdeoirí dochtúireachta tríd an nGníomhaíocht 'Marie Skłodowska-Curie'.

Lena chois sin, cuirfear líon teoranta comhaltachtaí ar fáil d'iarrthóirí dochtúireachta lenar féidir leo páirt a ghlacadh i nDochtúireachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus. Is ionann na coinníollacha rannpháirtíochta agus na coinníollacha i gcás Máistreachtaí Comhpháirteacha.

Ba cheart do mhic léinn dhochtúireachta nó do scoláirí níos mó eolais ar chúrsaí agus ar nósanna imeachta iarratais a iarraidh ar an gcuibhreannas a chuireann an cúrsa máistreachta ar fáil.

 

How can we help?