Cosán nascleanúna

Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus

Cad é an rud é?

Bíonn Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus (EMJMD) le fáil ó chuibhreannais idirnáisiúnta d'institiúidí ardoideachais agus, más ábhartha, comhpháirtithe eile a bhfuil saineolas acu ar na réimsí a chumhdaíonn an comhchlár agus spéis acu iontu.

Cá fhad a mhaireann sé?

Cláir staidéir ardleibhéil comhtháite atá sna máistreachtaí a dhéantar faoi EMJMD. Is fiú 60, 90 nó 120 creidmheas ECTS iad, i.e. 12 mhí ar a laghad agus 24 mhí ar a mhéad.

Cé atá incháilithe?

Is féidir le mic léinn máistreachta iarratas a dhéanamh air. Is féidir le hacadóirí iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh ann mar aoiléachtóirí nó mar aoi-acadóirí freisin. Is féidir le daoine aonair as tíortha cláir agus as tíortha comhpháirtíochtapdf(9.38 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  iarratas a dhéanamh air.

Cá mbíonn na cúrsaí máistreachta comhpháirtíochta ar siúl?

Ní mór an staidéar a dhéanamh in dhá thír chláir, ar a laghad, a bhfuil ionadaíocht acu sa chuibhreannas. Is féidir cuid den staidéar a dhéanamh i dtír chomhpháirtíochta freisin má tá institiúid de chuid na tíre comhpháirtíochta páirteach sa chúrsa freisin.

Cá mhéad duine a ghlacann páirt ann?

Glacann idir 13 agus 20 mac léinn a bhfuil scoláireacht acu agus 4 scoláire/aoi-léachtóir a dtugtar cuireadh dóibh páirt ann, de ghnáth. Chomh maith le mic léinn a bhfuil scoláireacht mhic léinn acu, is féidir le mic léinn fhéinmhaoinithe clárú dó.

Cé chuige ar cheart iarratas a chur?

Ba cheart do mhic léinn nó do scoláirí níos mó eolais faoi chúrsaí agus faoi nósanna imeachta clárúcháin a iarraidh ar an gcuibhreannas a chuireann an cúrsa máistreachta ar fáil.

Staidéar dochtúireachta

Tá cuid mhór deiseanna le fáil ag iarrthóirí agus taighdeoirí dochtúireachta trí Ghníomhaíocht 'Marie Skłodowska-Curie.

Lena chois sin, cuirfear líon teoranta comhaltachtaí ar fáil d'iarrthóirí dochtúireachta lenar féidir leo páirt a ghlacadh i nDochtúireachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus. Is ionann na coinníollacha rannpháirtíochta agus na coinníollacha do EMJMD.

Ba cheart do mhic léinn dhochtúireachta nó do scoláirí níos mó eolais ar chúrsaí agus ar nósanna imeachta clárúcháin a iarraidh ar an gcuibhreannas a chuireann an cúrsa dochtúireachta ar fáil.

 

How can we help?