Sti

Fælles kandidatuddannelser

Hvad går det ud på?

Fælles kandidatuddannelser tilbydes af et internationalt konsortium af højere uddannelsesinstitutioner og i visse tilfælde af andre partnerorganisationer, som har specifik ekspertise og interesse inden for det pågældende uddannelses- eller fagområde.

Hvor lang er uddannelsen?

En fælles kandidatuddannelse svarer til et international studieprogram på 60, 90 eller 120 ECTS-point.

Hvem kan ansøge?

Kandidatstuderende, deltagende organisationers personale og indbudte forskere (gæsteforelæsere) fra program- og partnerlande.

Hvor finder uddannelsen sted?

I mindst to af de programlande, der indgår i konsortiet, men en del af kurserne kan også afholdes i et partnerland.

Hvor mange kan deltage?

Som regel kan mellem 13 og 20 studerende og 4 inviterede forskere/gæsteforelæsere være med i hvert studieår. Desuden kan studerende, der selv betaler for undervisningen, også være med.

Hvor ansøger man?

Studerende og forskere kan henvende sig til det konsortium, der står bag kandidatuddannelsen, for at få flere oplysninger om kurser og ansøgningsprocedurer.

Ph.d.-studier

Ph.d.-studerende og forskere kan søge forskellige former for støtte fra Marie Skłodowska Curie-aktionerne.

Desuden gives der et vist antal stipendier til ph.d.-studerende, der vil deltage i Erasmus Mundus-programmets fælles ph.d.-uddannelser. Betingelserne for at deltage er de samme som for de fælles kandidatuddannelser.

Studerende og forskere kan henvende sig til det konsortium, der står bag de fælles ph.d.-uddannelser, for at få flere oplysninger om kurser og ansøgningsprocedurer.

 

How can we help?