Sti

Erasmus Mundus Fælles kandidatuddannelser

Hvad går det ud på?

Erasmus Mundus' fælles kandidatuddannelser tilbydes af et internationalt konsortium af højere uddannelsesinstitutioner og i visse tilfælde af andre partnerorganisationer, som har specifik ekspertise og interesse i programmets områder.

Hvor længe skal det vare?

Der er tale om et internationalt studieprogram på højt niveau, som giver 60, 90 eller 120 ECTS-point, dvs. fra mindst 12 måneder til højst 24 måneder.

Hvem kan ansøge?

Studerende på kandidatniveau kan ansøge. Akademikere kan også ansøge om at deltage som gæsteforelæsere eller gæsteakademikere. Der modtages ansøgninger fra program- og partnerlandepdf(4.96 Mb) Vælg oversættelse af det forrige link  .

Hvor finder uddannelsen sted?

Studieperioden skal deles mellem mindst to af de programlande, der er repræsenteret i konsortiet. En del af studieperioden kan også foregå i et partnerland, hvis der er en institution fra et partnerland, som deltager.

Hvor mange kan deltage?

Som regel kan mellem 13 og 20 studerende og 4 inviterede forskere/gæsteforelæsere være med i hvert studieår. Desuden kan studerende, der selv betaler for undervisningen, også være med.

Hvor ansøger man?

Studerende og forskere kan henvende sig til det konsortium, der står bag kandidatuddannelsen, for at få flere oplysninger om kurser og ansøgningsprocedurer.

Ph.d.-studier

Ph.d.-studerende og forskere kan søge forskellige former for støtte fra Marie Skłodowska Curie-aktionerne.

Desuden gives der et vist antal stipendier til ph.d.-studerende, der vil deltage i Erasmus Mundus-programmets fælles ph.d.-uddannelser. Betingelserne for at deltage er de samme som for de fælles kandidatuddannelser.

Studerende og forskere kan henvende sig til det konsortium, der står bag de fælles ph.d.-uddannelser, for at få flere oplysninger om kurser og ansøgningsprocedurer.

 

How can we help?