Cesta

Společné magisterské programy

O co se jedná?

Společný magisterský program může nabízet mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí a případně ostatních vzdělávacích a jiných organizací s relevantní odborností a zájmem o obor nebo profesní oblast, jež jsou předmětem společného programu.

Jaká je doba trvání programu?

Společný magisterský program odpovídá mezinárodnímu studijnímu programu na vysoké úrovni, k jehož absolvování je nutné získat 60, 90 nebo 120 kreditů v rámci systému ECTS.

Kdo se může do programu přihlásit?

Studenti magisterského studia, pracovníci zúčastněných organizací, přizvaní akademičtí pracovníci (hostující profesoři a přednášející) ze zemí programu a partnerských zemí.

Kde společný magisterský program probíhá?

Program musí probíhat nejméně ve dvou zemích programu zastoupených v konsorciu, ale část studia může rovněž probíhat v partnerské zemi.

Kolik studentů se může programu zúčastnit?

Na každý běh programu je zpravidla vyčleněno 13 až 20 studentských stipendií a dále se ho mohou zúčastnit 4 přizvaní akademičtí pracovníci / hostující přednášející. Kromě studentů, kteří získali stipendium, se mohou do programu zapsat i studenti, kteří si chtějí studium financovat sami.

Kde se lze do programu přihlásit?

Studenti i akademičtí pracovníci by se měli obrátit na konsorcium, které daný program nabízí a které jim poskytne podrobné informace o studiu a přihlášce do programu.

Doktorandské studium

Doktorandi a výzkumní pracovníci mohou využít řady příležitostí, které jim nabízí program Marie Skłodowska-Curie.

Kromě toho se mohou ucházet o omezený počet stipendií ke studiu společného doktorského programu, které doktorandům nabízí program Erasmus Mundus. Podmínky účasti jsou stejné jako u společného magisterského programu.

Doktorandi a akademičtí pracovníci by se měli obrátit na konsorcium, které daný program nabízí a které jim poskytne podrobnější informace o studiu i způsobu, jak se do programu přihlásit.

 

How can we help?