Cesta

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

O co se jedná?

Společný magisterský program Erasmus Mundus (zkratka EMJMD) nabízejí mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí a případně i další partnerské organizace se specifickým odborným zaměřením a zájmem o oblasti, na něž se program vztahuje.

Jaká je doba trvání programu?

Společný magisterský program odpovídá mezinárodnímu studijnímu programu na vysoké úrovni, k jehož absolvování je nutné získat 60, 90 nebo 120 kreditů v rámci systému ECTS. Doba studia je od 1 roku do maximálně 2 let.

Kdo se může programu zúčastnit?

O účast v programu se mohou ucházet studenti magisterského studia. Přihlášku mohou podat rovněž akademičtí pracovníci a zúčastnit se jako hostující přednášející či profesoři. Program je určen občanům zemí programu a partnerských zemípdf(4.96 Mb) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  .

Kde společný magisterský program probíhá?

Studium v rámci společného magisterského programu se musí uskutečnit nejméně ve dvou zemích programu zastoupených v konsorciu. Část studia může rovněž probíhat v partnerské zemi, pokud se některá z tamějších institucí programu účastní.

Kolik studentů se může programu zúčastnit?

Na každý běh programu je zpravidla vyčleněno 13 až 20 studentských stipendií. Dále se ho mohou zúčastnit 4 přizvaní akademičtí pracovníci či hostující přednášející. Kromě studentů, kteří získali stipendium, se mohou do programu zapsat i studenti, kteří si chtějí studium financovat sami.

Komu se žádost podává?

Studenti i akademičtí pracovníci by se měli obrátit na konsorcium, které daný program nabízí a které jim poskytne podrobné informace o studiu a přihlášce do programu.

Doktorandské studium

Mnoho příležitostí pro doktorandy a výzkumné pracovníky nabízí akce Marie Skłodowska Curie.

Kromě toho je doktorandům k dispozici o omezený počet stipendií společného doktorského programu Erasmus Mundus. Podmínky účasti jsou stejné jako u EMJMD.

Doktorandi a akademičtí pracovníci by se měli obrátit na konsorcium, které daný program nabízí a které jim poskytne podrobnější informace o studiu i způsobu, jak se do programu přihlásit.

 

How can we help?