Navigacijska pot

Sodelovanje med ustanovami

Za kaj gre

Program Erasmus+ podpira naslednje oblike sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja:

Kaj so strateška partnerstva

Strateško partnerstvo omogoča ustanovam na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ter gospodarskim organizacijam, javnim organom in organizacijam civilne družbe, da si skupaj prizadevajo uveljaviti inovativne prakse, ki prinašajo:

  • visokokakovostno poučevanje,
  • usposabljanje,
  • učenje,
  • delo z mladimi,
  • modernizacijo ustanov,
  • družbene inovacije.

Strateška partnerstva so nadnacionalna, sodelovati morajo najmanj tri organizacije iz treh različnih držav Programa.

Vrste projektov

V poštev pridejo projekti, ki dvigajo kakovost in inovativnost v poučevanju in učenju, uvajajo nove izobraževalne programe, povezujejo različne sektorje v izobraževanju, spodbujajo tesnejše oblike sodelovanja pri modernizaciji metod, tudi uporabo odprtih virov izobraževanja.

Kdo lahko sodeluje

Sodelujejo lahko vse javne in zasebne organizacije s sedežem v državah Programa. Organizacije iz drugih držav lahko sodelujejo kot partnerji (vendar ne kot koordinatorji), če njihovo sodelovanje pomeni dodano vrednost za projekt.

Visokošolske ustanove s sedežem v državah Programa morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Ta zahteva ne velja za sodelujoče visokošolske ustanove iz partnerskih držav, vendar se morajo tudi te ravnati po načelih listine Erasmus.

Trajanje

Projekti trajajo najmanj 2 in največ 3 leta.

Videoposnetek

Pripoved Garetha Owensa, koordinatorja za program Erasmus na tehnološko-izobraževalnem inštitutu na Kreti, o možnostih, ki jih prinašajo strateška partnerstva Erasmus+ med ustanovami, podjetji in deležniki.

Kako se prijaviti

Vsako leto objavimo razpis za zbiranje predlogov. Prijave je treba oddati na nacionalni agenciji države, v kateri ima sedež ustanova prijaviteljica.

 

How can we help?