Kruimelpad

Samenwerking tussen instellingen

Waar gaat het om?

De volgende activiteiten op het gebied van hoger onderwijs worden gesteund:

Strategische partnerschappen – Wat houden die in?

Strategische partnerschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd, en ondernemingen, overheden en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Het doel ervan is innovatie op het gebied van:

  • onderwijs
  • opleiding
  • leermethoden
  • jongerenwerk
  • institutionele modernisering
  • maatschappelijke vernieuwing

Bij strategische partnerschappen zijn minimaal drie organisaties uit drie landen betrokken.

Wat voor projecten worden gesteund?

Projecten die de kwaliteit en het innoverende karakter van het onderwijs verbeteren, waarbij nieuwe leerplannen worden ontwikkeld, waarmee bruggen tussen de verschillende sectoren van het onderwijs worden geslagen, en die intensievere vormen van samenwerking stimuleren met het oog op modernisering, onder meer via een beter gebruik van open onderwijsmiddelen.

Wie kan deelnemen?

Publieke of private organisaties, gevestigd in een aan het programma deelnemend land. Organisaties uit andere landen kunnen deelnemen aan het project als partner (niet als coördinerende indiener), mits hun deelname een duidelijke toegevoegde waarde voor het project is.

Instellingen voor hoger onderwijs in een deelnemend land moeten het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs hebben onderschreven. Dit is niet vereist voor instellingen voor hoger onderwijs in partnerlanden, maar zij moeten de beginselen van het handvest wel aanvaarden.

Hoe lang lopen deze projecten?

De projecten hebben een looptijd van minimaal 2 en maximaal 3 jaar.

Videobijdrage

Videogetuigenis van Gareth Owens, Erasmuscoördinator van het Technological Educational Institute of Crete, Griekenland, over de voordelen van strategische Erasmus+-partnerschappen tussen instellingen, bedrijven en andere belanghebbenden.

Hoe aanvragen?

U moet reageren op de jaarlijkse oproep tot het indienen van voorstellen. U moet uw aanvraag indienen bij het nationaal agentschap in het land waar uw organisatie gevestigd is.

 

How can we help?