Navigācijas ceļš

Iestāžu sadarbība

Par ko ir runa?

Augstākās izglītības jomā atbalstu var saņemt šāda darbība:

Kas ir stratēģiskās partnerības?

Organizācijām, kuras nodarbojas ar izglītības, apmācības un jaunatnes jautājumiem, kā arī uzņēmumiem, valsts iestādēm, pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām stratēģiskās partnerības piedāvā iespēju sadarboties, lai tiktu ieviestas novatoriskas metodes šādās jomās:

  • augstas kvalitātes docēšana;
  • apmācība;
  • apguve;
  • jaunatnes darbs;
  • iestāžu modernizācija;
  • sociālā inovācija.

Stratēģiskās partnerības ietver vismaz trīs organizācijas no trim dažādām programmas valstīm.

Kādi projekti var saņemt atbalstu?

Atbalsts var tikt piešķirts projektiem, kuros tiek uzlabota docēšanas un apguves kvalitāte un izstrādātas novatoriskas metodes, izstrādātas jaunas mācību programmas, sasaistīti dažādi izglītības sektori un veicināta intensīvāka sadarbība, lai modernizētu izglītību, arī plašāk izmantotu atklātos izglītības resursus.

Kas var piedalīties?

Piedalīties var jebkura publiska vai privāta organizācija, kas reģistrēta programmas valstī. Citu valstu organizācijas projektos var piedalīties kā partneri (nevis kā koordinators), ja vien šo organizāciju dalība projektam dotu papildu pienesumu.

Programmas valstī esošām augstākās izglītības iestādēm jābūt piešķirtai derīgai Erasmus Universitātes hartai (ECHE). No partnervalstu augstskolām šāda harta netiek prasīta, bet viņām jāievēro hartas principi.

Kāds ir projektu ilgums?

Projekti ilgst no 2 gadiem līdz 3 gadiem.

Video

Videoklips, kurā Grieķijas Krētas Tehnoloģiskās izglītības institūta programmas "Erasmus" koordinators Garets Ouens stāsta par to, kādas iespējas piedāvā "Erasmus+" stratēģiskās partnerības starp iestādēm, uzņēmumiem un ieinteresētajām organizācijām.

Kā var pieteikties?

Interesentiem jāatsaucas uz priekšlikumu konkursu, kas notiek katru gadu. Pieteikumi jāiesniedz tās valsts aģentūrā, kurā ir reģistrēta pieteikuma iesniedzēja organizācija.

 

How can we help?