Naršymo kelias

Įstaigų bendradarbiavimas

Bendroji informacija

Remiama ši aukštojo mokslo srities veikla:

Kas yra strateginė partnerystė?

Strateginė partnerystė suteikia galimybę organizacijoms, veikiančioms švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, taip pat įmonėms, valdžios institucijoms, pilietinės visuomenės organizacijoms bendradarbiauti diegiant novatorišką praktiką, susijusią su:

  • aukšta dėstymo kokybe,
  • mokymu,
  • mokymusi,
  • darbu su jaunimu,
  • institucijų modernizavimu,
  • socialinėmis inovacijomis.

Strateginės partnerystės projektai yra tarpvalstybinio pobūdžio ir juose turi dalyvauti bent po tris trijų skirtingų programos šalių organizacijas.

Kokie projektai bus remiami?

Projektai, kuriais siekiama geresnės mokymosi ir mokymo kokybės ir didesnio novatoriškumo, pagal kuriuos numatoma rengti naujas mokymo programas, stiprinti ryšius tarp įvairių švietimo sektorių ir skatinti intensyvesnį bendradarbiavimą siekiant modernizavimo, be kita ko, projektai, kuriais siekiama geriau išnaudoti atviruosius švietimo išteklius.

Kas gali užmegzti tokią partnerystę?

Dalyvaujančiąja organizacija gali tapti bet kuri viešojo arba privačiojo sektoriaus organizacija, įsteigta vienoje iš programos šalių. Kitų šalių organizacijos gali dalyvauti projekte kaip partnerės (jos negali būti koordinatorės ir teikti paraiškos), jei jų dalyvavimas suteikia projektui akivaizdžios pridėtinės vertės.

Kiekviena iš programos šalyse esančių aukštojo mokslo įstaigų turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE). Iš dalyvaujančių aukštojo mokslo įstaigų, esančių šalyse partnerėse, turėti ECHE nereikalaujama, tačiau jos turi pripažinti šios chartijos principus.

Projektų trukmė

Projektai turėtų trukti bent dvejus, bet ne ilgiau kaip trejus metus.

Vaizdo siužetas

Graikijos Kretos techninio mokymo instituto programos „Erasmus“ koordinatorius Gareth'as Owensas vaizdo siužete pasakoja apie įstaigų, įmonių ir suinteresuotųjų šalių organizacijų strateginės partnerystės pagal programą „Erasmus+“ teikiamas galimybes.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos kasmet paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Paraišką reikėtų pateikti šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

 

How can we help?