Sti

Samarbejde mellem institutioner

Hvad går det ud på?

Følgende aktiviteter inden for videregående uddannelse støttes:

Strategiske partnerskaber - Hvad omfatter de?

Strategiske partnerskaber giver organisationer, som er aktive inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom, samt virksomheder, offentlige myndigheder og civilsamfundsorganisationer mulighed for at samarbejde om at indføre innovative metoder, som kan føre til:

  • undervisning af høj kvalitet
  • erhvervsuddannelse
  • læring
  • ungdomsarbejde
  • institutionel modernisering
  • samfundsmæssig innovation.

Strategiske partnerskaber er tværnationale og omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande.

Hvilke projekter støttes?

Projekter, som øger kvaliteten og innovationsevnen i undervisning og læring, udvikler nye læseplaner, bygger bro mellem de forskellige uddannelsessektorer og fremmer mere intense former for samarbejde for at nå målene om at modernisere, blandt andet gennem bedre udnyttelse af åbne uddannelsesressourcer.

Hvem kan nyde godt af det?

Offentlige eller private organisationer etableret i et programland kan deltage. Organisationer fra andre lande kan deltage i projekter som partner (ikke som koordinerende ansøger), så længe deres deltagelse giver projekter tydelig merværdi.

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter (Erasmus-chartret for videregående uddannelse). Det er ikke nødvendigt med et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner fra partnerlande, men de skal acceptere principperne i ECHE.

Hvor længe skal det vare?

Projekter skal vare mellem 2 og 3 år.

Video

Videoberetning af Gareth Owens, Erasmus-koordinator ved det teknologiske uddannelsesinstitut på Kreta i Grækenland, om mulighederne med strategiske partnerskaber mellem institutioner, virksomheder og organisationer under Erasmus+.

Hvordan søger man?

Man kan søge gennem den årlige indkaldelse af forslag. Ansøgninger skal sendes til det nationale kontor i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

 

How can we help?