Navigačný riadok

Prehľad – vysokoškolské vzdelávanie

O čo ide?

Cieľom programu Erasmus+ je zmodernizovať a zlepšiť vysokoškolské vzdelávanie v Európe a v ostatných častiach sveta.

Poskytuje študentom a zamestnancom príležitosti na rozvoj zručností a zvyšuje ich šance zamestnať sa. V rámci znalostných aliancií sa budú vymieňať osvedčené postupy medzi univerzitami a podnikmi.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zo zúčastnených krajín môžu spolupracovať s podobnými inštitúciami zo susedských krajín, balkánskych krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, krajín Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky na rozvíjaní ich vzdelávacích systémov.

Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre študentov vzdelávať sa v zahraničí. Ide o:

Príležitosti pre zamestnancov týkajúce sa činností odborného rozvoja vrátane:

  • odbornej prípravy alebo výučby,
  • účasti na seminároch organizovaných podnikmi.

Spolupráca medzi inštitúciami:

  • Organizovanie spoločných magisterských programov v rámci konzorcia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zo zúčastnených krajín.

Spolupráca s podnikmi:

  • Podniky a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu spolupracovať s cieľom šíriť poznatky.

Spolupráca mimo EÚ so susedskými krajinami, krajinami Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky prostredníctvom projektov, ktoré zvyšujú organizačné schopnosti a odbornosť. Ide o:

  • spoločné projekty na modernizáciu vyučovacích metód, materiálov a osnov,
  • štrukturálne projekty, ktorých sa zúčastňujú vnútroštátne orgány.
Kto sa môže zúčastniť?

Príležitosti sú k dispozícii pre tieto subjekty v zúčastnených krajinách:

  • študentov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (akademických a neakademických),
  • súkromné spoločnosti.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v susedských krajinách, krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky sa môžu zúčastniť projektov, ktoré sa uskutočňujú mimo EÚ.

 

How can we help?