Naršymo kelias

Aukštasis mokslas. Apžvalga

Bendroji informacija

Programa Erasmus+ siekiama modernizuoti ir tobulinti Europos ir kitų pasaulio regionų aukštąjį mokslą.

Studentams ir darbuotojams ji suteikia galimybių ugdyti įgūdžius ir gerinti profesines perspektyvas. Universitetai ir įmonės dalysis gerąja patirtimi naudodamiesi žinių sąjungomis.

Dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo įstaigos gali bendradarbiauti su kaimyninių šalių, ES nepriklausančių Balkanų šalių, Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos aukštojo mokslo įstaigomis, kad padėtų joms tobulinti savo švietimo sistemas.

Kas numatoma?

Mokymosi užsienyje galimybės studentams:

Profesinio tobulinimosi užsienyje galimybės darbuotojams:

  • mokymasis arba mokymas,
  • dalyvavimas įmonių rengiamuose praktiniuose seminaruose.

Įstaigų bendradarbiavimas:

  • dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo įstaigų konsorciumų rengiamos jungtinių magistrantūros studijų programos.

Bendradarbiavimas su įmonėmis:

  • Įmonės ir aukštojo mokslo įstaigos gali bendradarbiauti siekdamos dalytis žiniomis.

Bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis: kaimyninėmis, Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalimis. Vykdomi projektai, kuriais didinama organizacijų kompetencija arba gausinamos specialiosios žinios:

  • bendri projektai, kaip modernizuoti mokymo metodus, medžiagą ir programas,
  • struktūriniai projektai, kuriuose dalyvauja nacionalinės valdžios institucijos.
Kas gali dalyvauti?

Dalyvauti gali šios dalyvaujančių šalių organizacijos ir asmenys:

  • aukštojo mokslo įstaigų studentai,
  • aukštojo mokslo įstaigų darbuotojai (tiek dirbantys akademinį, tiek kitokį darbą),
  • privačios įmonės.

Kaimyninių šalių, ES nepriklausančių Balkanų šalių, Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos aukštojo mokslo įstaigos gali dalyvauti ES nepriklausančiose šalyse vykdomuose projektuose.

 

How can we help?