Navigacijski put

Pregled – Visoko obrazovanje

O čemu se radi?

Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.

Studenti i osoblje dobivaju priliku razviti svoje vještine i povećati mogućnosti zapošljavanja. Sveučilišta i poduzeća razmjenjivat će dobre prakse u okviru udruženja znanja.

Ustanove visokog obrazovanja iz država sudionica mogu surađivati s onima iz susjednih država, balkanskih država koje nisu članice EU-a, Azije, Afrike i Latinske Amerike na razvoju svojih obrazovnih sustava.

Što taj program obuhvaća?

Studenti imaju priliku obrazovati se u inozemstvu uključujući:

Osoblje ima priliku za sudjelovanje u aktivnostima profesionalnog razvoja, uključujući:

  • osposobljavanje ili poučavanje;
  • pohađanje radionica koje održavaju poduzeća.

Suradnja među ustanovama:

  • održavanje združenih diplomskih programa u okviru konzorcija ustanova visokog obrazovanja iz država sudionica.

Suradnja s poduzećima:

  • poduzeća i ustanove visokog obrazovanja mogu zajedno raditi na razmjeni znanja.

Suradnja izvan EU-a u susjednim državama, Africi, Aziji i Latinskoj Americi na projektima kojima se povećavaju kompetencije ili stručnost ustanova u okviru:

  • zajedničkih projekata za modernizaciju nastavnih metoda, materijala i programa;
  • strukturnih projekata, među ostalim uključivanjem nacionalnih nadležnih tijela.
Tko može sudjelovati?

Sljedećim organizacijama u državama sudionicama dostupne su mogućnosti sudjelovanja:

  • studenti u ustanovama visokog obrazovanja;
  • osoblje u ustanovama visokog obrazovanja (akademsko i neakademsko);
  • privatna poduzeća.

Ustanove visokog obrazovanja u susjednim državama, balkanskim državama koje nisu članice EU-a, Aziji, Africi i Latinskoj Americi mogu sudjelovati u projektima koji se provode izvan EU-a.

 

How can we help?