Cosán nascleanúna

Forléargas - Ardoideachas

Cad é an rud é?

Is é aidhm Erasmus+ foghlaim aosach a fheabhsú agus a dhéanamh níos nua-aimseartha ar fud na hEorpa agus sa chuid eile den domhan.

Tugann sé deiseanna do mhic léinn agus do bhaill foirne a gcuid scileanna a fhorbairt agus a ndeiseanna fostaíochta a fheabhsú. Roinnfear dea-chleachtas idir ollscoileanna agus gnólachtaí i gComhghuaillíochtaí Eolais.

Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais i dtíortha rannpháirteacha oibriú lena macasamhla i dtíortha comharsanachta, i dtíortha Balcánacha nach bhfuil san Aontas Eorpach agus i dtíortha san Áise, san Afraic agus i Meiriceá Laidineach chun a gcóras oideachais a forbairt.

Cad atá i gceist leis?

Deiseanna do mhic léinn bheith ag foghlaim ar an gcoigríoch, mar shampla:

Deiseanna don fhoireann gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla a dhéanamh, mar shampla:

  • Oiliúint san obair nó teagasc;
  • Freastal ar cheardlanna a reáchtálann gnólachtaí.

Comhar idir institiúidí:

  • Cláir máistreachtaí comhpháirteacha a chur ar fáil i gcuibhreannas d'institiúidí ardoideachais i dtíortha rannpháirteacha.

Comhar le gnólachtaí:

  • Is féidir le gnólachtaí agus institiúidí ardoideachais oibriú i gcomhar le chéile chun eolas a roinnt.

Comhar lasmuigh den Aontas Eorpach i dtíortha comharsanachta, san Afraic, san Áise agus i Meiriceá Laidineach trí thionscadail a mhéadaíonn inniúlachtaí nó saineolas eagraíochta:

  • Trí chomhthionscadail le haghaidh modhanna, ábhar agus curaclaim teagaisc a nuachóiriú;
  • Trí thionscadail struchtúracha, rannpháirtíocht údarás náisiúnta san áireamh.
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Tá na deiseanna le fáil ag eagraíochtaí agus ag daoine den sórt seo a leanas i dtíortha rannpháirteacha:

  • Mic léinn atá ag freastal ar institiúidí ardoideachais;
  • Baill foirne (idir acadúil agus neamhacadúil) in institiúid ardoideachais;
  • Gnólachtaí príobháideacha.

Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais i dtíortha comharsanachta, i dtíortha Balcánacha nach bhfuil san Aontas Eorpach agus i dtíortha san Áise, san Afraic agus i Meiriceá Laidineach páirt a ghlacadh i dtionscadail a reáchtáiltear lasmuigh den Aontas Eorpach.

 

How can we help?