Sti

Oversigt - Videregående uddannelse

Hvad går det ud på?

Erasmus+ skal modernisere og forbedre de videregående uddannelser i hele Europa og resten af verden.

Det giver studerende og ansatte mulighed for at udvikle deres færdigheder og forbedre deres beskæftigelsesudsigter. Med videnalliancer vil der blive udvekslet god praksis mellem universiteter og virksomheder.

Videregående uddannelsesinstitutioner fra de deltagende lande kan arbejde sammen med institutioner fra naboskabslande, ikke-EU-lande i Balkan, Asien, Afrika og Latinamerika for at udvikle deres uddannelsessystemer.

Hvad omfatter det?

Muligheder for studerende for at lære i udlandet gennem bl.a.:

Muligheder for ansatte for at deltage i europæiske faglige udviklingsaktiviteter, som bl.a.:

  • Undervisning
  • Deltagelse i workshops leveret af virksomheder.

Samarbejde mellem institutioner:

  • Levering af fælles masterprogrammer i et konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner fra de deltagende lande.

Samarbejde med virksomheder:

  • Virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner kan arbejde sammen og dele viden.

Samarbejde uden for EU i naboskabslande, Afrika, Asien og Latinamerika gennem projekter, som øger en organisations kompetencer eller ekspertise gennem:

  • Fælles projekter for at modernisere undervisningsmetoder, materialer og læseplaner
  • Strukturelle projekter, f.eks. med inddragelse af nationale myndigheder.
Hvem kan deltage?

Mulighederne er åbne for følgende organisationer i de deltagende lande:

  • Studerende på videregående uddannelser
  • Ansatte på videregående uddannelser (akademiske og ikke-akademiske)
  • Private virksomheder.

Videregående uddannelsesinstitutioner i naboskabslande, ikke-EU-lande i Balkan, Asien, Afrika og Latinamerika kan deltage i projekter, som finder sted uden for EU.

 

How can we help?